Erkend Duurzaam

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de huidige maatschappij. Ook in de truckbranche vinden veel bedrijven het belangrijk deze speerpunten te integreren in hun bedrijfsvoering. Immers, de moderne transportondernemer wil lage verbruikskosten en ziet zich tegelijkertijd geconfronteerd met steeds strengere emissie normen die door de overheid worden opgelegd. Co-makership is hier het sleutelwoord. Als geen ander is de truckdealer in staat om het duurzaamheidsvraagstuk van de transportondernemer op te lossen met exact op de specifieke transportbehoefte afgestemde, duurzame vervoersoplossingen. Maar een duurzame vervoersoplossing is pas compleet als een emissiearm voertuig wordt onderhouden bij een bedrijf dat duidelijk herkenbaar maatschappelijk verantwoord onderneemt. Ofwel een truckdealer die het certificaat Erkend Duurzaam in zijn bezit heeft. Dat certificaat is voor de transportondernemer het kenmerk van de maatschappelijk verantwoord ondernemende leverancier die garandeert dat de verfijnde toptechniek van de moderne truck op duurzame wijze wordt onderhouden. Het Erkend Duurzaam-programma en het bijbehorende certificaat zijn in 2009 ontwikkeld en geïntroduceerd door BOVAG. Truckdealers die lid zijn van BOVAG hebben het certificaat Erkend Duurzaam inmiddels massaal omarmd. Deze bedrijven zijn gecertificeerd omdat zij aantoonbaar duurzaamheid en MVO in hun bedrijfsvoering hebben verankerd. De onafhankelijke beoordeling is in handen van ARN. Ieder jaar moet het dealerbedrijf opnieuw bewijzen dat het voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden aan certificering. De beoordelingspunten lopen van milieuvoorschriften tot arbeidsomstandigheden en bijvoorbeeld lokale betrokkenheid. De organisatie van Erkend Duurzaam is belegd bij het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). Het certificaat Erkend Duurzaam is uitgegroeid tot hét duurzaamheidskeurmerk van de branche.

Totaalpakket

Truckdealers willen hun klant een totaalpakket aan voertuigen en onderhoud bieden. Daarom leveren de meeste truckdealers ook bestelauto’s vanuit hun productgamma zodat zij hun klanten ook met deze vorm van wegvervoer de optimale ondersteuning kunnen geven. En hier wordt ook echt optimale ondersteuning geboden, want truckdealers hanteren in de regel lange openingstijden. Wagenparkbeheerders, ook die van bestelautoparken, beseffen in toenemende mate dat de inzetbaarheid van hun auto’s verbetert wanneer er wordt samengewerkt met de lokale truckdealer.

DEEL HET