‘Tol in Europa tot 50% goedkoper voor emissievrije trucks’

De Europese verkeersministers zijn het onder Duits voorzitterschap eens geworden over een nieuwe richtlijn met betrekking tot het eurovignet. Daardoor betalen emissievrije trucks straks de helft minder tol dan dieseltrucks. De CO2-uitstoot wordt leidend. Ook in Nederland staat een tolsysteem voor trucks in de steigers.

Tot 2025 kunnen emissievrije trucks in de hele EU mautvrij de weg op. Daarna kan in een nieuw stelsel tot 75 procent van het tolbedrag als korting gelden, die wordt opgebracht door voertuigen die een hoge CO2-uitstoot hebben. De lidstaten hebben speelruimte om dit in hun ogen zo rechtvaardig mogelijk op te tuigen. De mogelijkheid is ook afgesproken, dat lidstaten CO2-uitstoot als externe kosten bij de motorrijtuigenbelasting tellen, en die vervolgens differentiëren naar CO2-klasse.

Minstens acht jaar na het effectief worden van deze richtlijn moeten in lidstaten waar al sprake is van tolbetalingen voor trucks, ook toltarieven voor voertuigen vanaf 3,5 ton GVW worden afgesproken. Met name voor de Duitse voorzitter was van belang dat en voor voertuigen van 3,5 tot 7,5 ton een uitzondering geldt voor voertuigen die niet worden ingezet voor beroepsgoederenvervoer voor derden, dus die bijvoorbeeld gebruikt worden door installateurs en monteurs.

Onduidelijkheid over LNG

Of de huidige mautvoordelen voor LNG in stand blijven dan wel in andere landen gaan gelden is ongewis. De Europese Commissie heeft bezwaar aangetekend tegen de Duitse regeling. In hoeverre Bio-LNG hier een verschil kan maken, is nog niet duidelijk. Een uitspraak laat nog op zich wachten. Daardoor staat nu alleen vast dat de huidige regeling, met een looptijd tot eind 2023, nog in stand blijft.

Gevolgen voor Nederland

Deze regels hebben zeker gevolgen voor de maut-regeling die het Ministerie van I&W optuigt. Daarbij had TLN zich al sterk gemaakt voor een regeling, waarbij de trucktol als financiering voor verdere verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Nu een en ander in Brussel duidelijk is geworden, was Den Haag eigenlijk al redelijk op weg om dit ook zo op te pakken. Echter zou het nog kunnen, dat Den Haag een hogere ondergrens kiest vanaf welk totaalgewicht een voertuig mautplichtig wordt.  Dat Europa besluit voor een heffing waarbij de CO2-uitstoot leidend is, komt voort de minister en de TLN-nen van deze wereld, niet als een verrassing.

DEEL HET