Biodiesel wordt weer populairder

In 2014 is de afzet van biodiesel in Europa met 6,1 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Echter de gestegen afzet is geringer dan de terugval in afzet die deze brandstof beleefde in 2013. De afzet van biodiesel is hiermee nog altijd niet op het niveau van 2012, toen de discussie speelde over eerste en tweede generatie bio brandstoffen. Daarbij werden de eerste generatie brandstoffen betrokken van gewassen die de wereld voedselproductie belemmerden.

Bijna 90% van de bio brandstoffen gebruikt in Europa zijn van het duurzame type. Toch is de term 'duurzaam' ook hier controversieel. Wanneer de productie van dit type brandstof ook in ogenschouw wordt genomen, wint dit type brandstof het niet altijd van traditionele brandstoffen voor wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. Soms is dit zelfs slechter.

Verwacht wordt dat de acceptatie van biodiesel en aanverwante biobrandstoffen langzaam zal gaan, omdat vaak eerst nauwkeurig vastgesteld moet worden wat de herkomst is van de brandstof en er is info nodig omtrent de productie- en verwerkingswijze.

De meeste biodiesel wordt ingezet in de transportsector. Inmiddels zijn er twee truckmerken die motoren kunnen leveren die met biodiesel als brandstof de Euro VI normen halen. Dit zijn Scania en Renault. 

DEEL HET