Emissie controle langs de weg in België

De Belgische autoriteiten zijn bezig met controles op de uitstoot van voorbijrijdend vrachtverkeer. Twee jaar geleden werden de proeven begonnen in de haven van Antwerpen waarbij het beeld bevestigd werd dat een kleine groep voertuigen door defecten of fraude verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot.

Met ‘remote sensing’ kan er gericht worden gecontroleerd doordat alleen vervuilende voertuigen er uit gepikt worden. In totaal werden er inmiddels 235.000 voorbij rijdende auto’s, bestelwagens en trucks gecontroleerd op deze manier. Het rapport vermeldt niet hoeveel voertuigen er staande gehouden of beboet zijn.

Duidelijk is wel dat een truck zonder goed werkende SCR katalysator net zo vervuilend is als 15 vrachtwagens met een goed functionerend systeem. Bij roetfilterfraude kan dat zelfs oplopen tot ruim 100 keer zo veel. Het niet goed functioneren van het SCR systeem kan een gevolg zijn van de toepassing van een AdBlue delete unit. Dergelijke systemen zijn goedkoop en eenvoudig in te bouwen. Met zo’n systeem wordt er geen AdBlue gebruikt, waardoor de katalysator niet werkt. Ook het rijden met open pijpen door montage van een uitlaatklep zorgt er voor dat de emissie niet aan de eisen voldoet.

De boetes voor het rijden zonder een deugdelijk werkende SCR installatie of roetfilter kan zware gevolgen hebben. Het voertuig voldoet op zo’n moment namelijk niet meer aan de inrichtingseisen. Doordat de emissie klasse van zo’n voertuig niet meer geldig is kan dat ook gevolgen hebben voor het te lage tarief voor de tol.

De emissie controle was het gevolg van een samenwerking tussen de Vlaamse Belastingdienst, Politiezone Antwerpen, de Nationale Politie Academie en het Nationaal Netwerk Controle langs de weg/AdBlue fraude. Zij werden geassisteerd door NOx consulting, een Deens bedrijf dat door VNM is aangesteld.

DEEL HET