Olie

De invloed van de olieprijs op het welslagen van een succesvolle transitie naar meer duurzaam transport is cruciaal. Zo lang de prijs rond de honderd dollar blijft, zal er weinig gebeuren en rijden er in 2020 nog nauwelijks elektrische auto´s en zal het aantal bedrijfswagens op gas, in welke vorm dan ook, relatief gering zijn.

Schaliegas

Bij een olieprijs van 200 dollar per vat, waarbij we dus een dikke twee euro voor een liter diesel gaan betalen en tegen de drie euro voor een liter benzine, zal al duidelijk meer beweging komen in de markt voor duurzame mobiliteit. Het zal aantrekkelijk zijn om onderzoek te doen naar betere tractiebatterijen, naar brandstofcellen, naar LNG trucks, etc. Het zal veel aantrekkelijker zijn om schaliegas, wat nu nog vaak als ‘te duur’ wordt beschouwd, toch te gaan winnen. Om maar te zwijgen van een olieprijs van 300 dollar per vat.
Toch is een scenario voor zo´n prijs geen fantasy. In Rusland is Poetin vorig jaar herkozen. Hij kan tot het jaar 2024 als een weinig betrouwbare regeringsleider doen wat hij wil met de grote oliereserves van het land. Tegen het eind van zijn ambtstermijn kan Rusland wel eens grotendeels door die voorraden heen zijn.

Vraag en aanbod

Er is namelijk nog een invloedsfactor gerelateerd aan de olieprijs: vraag en aanbod. Het gekke van de olieprijs is dat ondanks dat de vraag fractioneel stijgt, het aanbod meestijgt èn de prijs meestijgt. Dit gaat in tegen alle wetten van vraag en aanbod, maar het gebeurt al jaren en niemand die er tegen in het geweer komt. Elke geringste politieke onrust wordt aangegrepen om de prijs te verhogen, maar er is nog nooit ooit een tekort aan olie aanbod geweest.
Het IEA verwachtte in 2011 dat de vraag naar olie, als gevolg van snelle industrialisatie in de BRIC-landen, met China en India voorop, zal stijgen met dik een derde van het huidige verbruik in de komende tien, vijftien jaar. De redactie van deze site beschikt over de exacte cijfers. Een ruwe schatting, maar het gaat even om vraag en aanbod. Voor het eerst in de geschiedenis gaan we namelijk meemaken dat het aanbod deze verwachte vraag stijging niet zal kunnen volgen. Ondanks enkele recente ontdekkingen van olievelden zoals laatst voor de Braziliaanse kust, bereiken we dit decennium een punt waarop we de eindigheid van de wereld olievoorraad gaan zien.
Wat gebeurt er dan? Op z’n minst conflicten, misschien wel oorlog, grote maatschappelijke onrust. Niemand weet het. Maar vast staat dat wanneer het westen dan grotendeels zal zijn overgeschakeld op duurzaam transport en dito mobiliteit, de kans groot is dat een transitie naar een maatschappij die niet meer afhankelijk is van olie, leidt tot minder politieke spanningen in de wereld.

Duurzaam transport

Overal waar duurzaam transport ter sprake komt, schermen sceptici met de onbetrouwbaarheid van de onderzoeken naar global warming. Dat mag zo zijn, maar zoals we hiermee aantonen, zijn er hele andere en meer urgente argumenten om werk te maken van duurzaam transport en duurzame mobiliteit.

DEEL HET

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten