ABN Amro: 'Actie inzake schonere stadsdistributie'

ABN Amro laat in een rapport de urgentie zien van gezamenlijke actie om tot efficiëntere stadsdistributie te komen.

Op landelijke schaal vindt 40% van alle vrachtvervoer in de stad plaats. En uit onderzoek blijkt dat het vrachtvervoer (busjes en trucks) in een stad als Rotterdam verantwoordelijk is voor 34% van de Co2-uitstoot en zelfs 62% van de NOX uitstoot.

Om steden als Rotterdam leefbaar te houden, dient de logistieke sector met ketenpartners serieus werk te maken van de transitie naar een schone stadsdistributie. Er zijn kansrijke lokale initiatieven die de weg hiervoor vrijmaken. Een voorbeeld is de uitstootvrije winkelbevoorrading van binnensteden. Dit is mogelijk door het slim combineren van laad- en loslocaties of het creëren van ‘hubs’ aan de rand van de stad, waar goederen worden verzameld en met elektrische voertuigen naar de stad worden vervoerd. Een ander voorbeeld zijn bouwprojecten waarvan de logistieke operatie vanuit één centraal verzamelpunt wordt uitgevoerd. Met als resultaat een hogere efficiency, snellere oplevering én lagere CO2-uitstoot. ABN AMRO vindt dat dergelijke oplossingen in een versneld tempo navolging verdienen. Verladers, logistieke dienstverleners en brancheorganisaties zijn zich echter nog te weinig bewust van de urgentie hiervan. Dat blijkt uit onderzoek dat ABN AMRO en Logistiek.nl onder deze doelgroepen hebben verricht. Hoewel 87 procent vindt dat het goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet, stelt 61 procent dat de sector onvoldoende in actie komt om een reorganisatie van de stadsdistributie vorm te geven.

Bundeling

Alleen door de krachten in de keten en met lokale overheden te bundelen, kan de logistieke sector stappen zetten om de transformatie te realiseren. “Bundeling van innovatiekracht en logistieke kennis maakt de weg vrij naar een schonere stad. Alle spelers moeten hun gezamenlijke ambities hierbij als uitgangspunt nemen en zich laten inspireren door de ‘early adopters’ van een schone stadsdistributie”, zegt Bart Banning, Sector Transport en Logistiek van ABN AMRO. “Digitalisering en nieuwe technologie – zoals robotisering en sensortechnologie, maar ook grootschalige implementatie van elektrisch vervoer- gaan helpen om dit in een hogere versnelling te brengen. Dit betekent dat je moet accepteren dat innovatie een kostprijs heeft en andere risico’s met zich meebrengt. Door deze kosten en risico’s vanuit een gezamenlijke ambitie met elkaar te delen, leiden kansrijke innovaties tot een succesvolle transitie. Alleen zo blijven de steden ook in de nabije toekomst leefbaar.”   

DEEL HET