Over Transport & Milieu

TransportenMilieu.nl is hét internetplatform voor duurzaam en schoon wegvervoer. Hier vinden vervoerders, verladers en overheden op alle niveaus de noodzakelijke info over de hardware van het duurzame wegvervoer: de nieuwe generatie trucks en de daarbij gebruikte nieuwe, schone techniek. Trucks en bestelauto's op gas, elektrisch aangedreven trucks en bestelauto's, hybrides en dual fuel trucks en bestelauto's. Alle info over CO2 uitstoot en over de meest voorname factor die de voortgang in deze jonge sector dicteert, de olieprijs.

TransportenMilieu.nl laat zien wat de stand van de laatste techniek is en is het enige platform dat praktijkervaringen deelt. Dit kan doordat de makers van de site de wereld van het wegvervoer door en door kennen, zowel van de kant van de industrie, als van de kant van de vervoerders, de verladers, de eigen vervoerders en natuurlijk de overheden.

TransportenMilieu.nl is hèt platform om de nieuwste technieken te promoten en ze te introduceren voor het relevante publiek. Daarbij is TransportenMilieu.nl een baken van kennis over het wegvervoer nieuwe stijl. Op die manier draagt TransportenMilieu.nl een niet te onderschatten steentje bij aan de verduurzaming van onze maatschappij.

Van de CO2 uitstoot in de wereld komt  21% voor rekening van het wegvervoer in ons land. Van 2006 tot 2030 zal de vraag naar brandstof door het wegvervoer met 45% stijgen ten opzichte van het huidige niveau als we niets zouden doen. Inmiddels is duidelijk de kentering begonnen naar fossielvrij wegtransport. Hoe snel dat gaat, leest u door deze website bij te houden.

U vriendelijk groetend, Tim de Jong, Iep van der Meer.

DEEL HET