ACEA pleit voor subsidies en CO2 belasting

De gezamenlijke Europese truckfabrikanten verenigd in ACEA hebben een verklaring uitgegeven waarin ze pleit voor de invoer van subsidies en een CO2 taks om de transitie naar emissievrij vervoer te bespoedigen.

De ACEA becijfert dat 98% van het huidige Europese vrachtwagenpark rijdt op diesel.  Slechts zo’n 2300 trucks, dat is 0,04% van de totale vloot, betreft een zero-emissie truck. Om de CO2-doelen van de Europese Commissie te behalen, moeten er in 2030 zo’n 200.000 zero-emissie trucks op de Europese wegen rijden. Dat betekent een verhonderdvoudiging van het huidige bestand die binnen tien jaar tot stand moet komen. Volgens de ACEA kan dat alleen wanneer ook Europese en landelijke overheden in actie komen.

Nieuw belastingstelsel

Volgens ACEA’s directeur generaal Eric-Mark Huitema is ‘urgente actie’ nodig op alle overheidsniveau’s, want de industrie kan de gewenste transitie niet alleen realiseren, zegt hij. ACEA pleit daarom voor een Europees tolsysteem gebaseerd op CO2-uitstoot en energiebelasting met het oog op het uitfaseren van koolstof-gerelateerde energiebronnen. Verder is er een CO2-taks nodig en er moet haast worden gemaakt met het opzetten van een netwerk van oplaadpunten en waterstoftankstations voor trucks.

Vlootomvang

Volgens ACEA rijden er op dit moment 6,2 miljoen medium en zware trucks op de Europese wegen. De gemiddelde leeftijd hiervan is 13 jaar. Dat wil zeggen dat nog lang niet alle trucks op Euro 6 rijden, een norm die zeven jaar oud is. Polen heeft de grootste vloot (1,2 miljoen) gevolgd door Duitsland (1,01 miljoen) en Italië (946.000). De Griekse vloot is nog steeds de oudste van Europa met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar en Oostenrijk de jongste (6,4 jaar).  In Europa rijden verder nog 28 miljoen bestelauto’s. Hiervan rijdt 90% op diesel en slechts 0,3 procent rijdt elektrisch. De rest rijdt op benzine.

DEEL HET

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten