DAF: Halen CO2 normen ook afhankelijk van steun overheden

De strenge normen die Europa heeft vastgelegd voor de truckindustrie waar het gaat om het terugdringen van de CO2 uitstoot vormen een ware uitdaging voor de industrie. Wij vroegen DAF Trucks naar hun visie op de normen, en hoe ze denken daaraan te kunnen voldoen in de toekomst.

DAF Trucks begrijpt dat het goed is dat de Europese Unie zich hard maakt voor het klimaat. Dat is immers in het belang van iedereen.  ,,De eisen die door de EU zijn opgesteld om de uitstoot van CO2 van trucks te reduceren, zijn echter uitermate uitdagend en alleen te realiseren door een brede inzet van elektrische en hybride vrachtwagens, die op dit moment nog volop in ontwikkeling zijn en waarvan de eerste prototypes nu in veldtests bij klanten rijden. We moeten ons evenwel realiseren dat deze technologieën – hoewel veelbelovend –  nog zeker hun beperkingen hebben (gewicht en volume accu’s, actieradius, kosten) en dat de beschikbaarheid van een laadinfrastructuur zowel qua dichtheid als qua capaciteit nog ver weg is. Kortom, wij doen er alles aan om nieuwe, alternatieve aandrijflijnen te ontwikkelen maar er zijn ook snel, grote inspanningen van de overheden nodig om een infrastructuur te garanderen die de EU-regelgeving ondersteunt’’ aldus de Rutger Kerstiens, Manager Public Relations van DAF Trucks. 

Hij gaat verder: ,,In de nieuwe regelgeving wordt van de industrie verwacht dat een bepaald percentage van de productie straks uit elektrische vrachtwagens moet bestaan, of er nu markt voor is of niet. Dat is een lastige. Tenslotte kunnen klanten niet gedwongen worden een elektrische truck te kopen als die voor zijn/haar toepassing niet geschikt is, waarvoor geen ‘business case’ bestaat, of die zelfs niet eens opgeladen kan worden waar dat nodig is. Daarnaast wordt overwogen om straks meetwaarden op de weg af te zetten tegen meetwaren die uit een vergelijkend rekenmodel voortvloeien met standaard parameters. Dat is niet reëel, omdat er dan geen rekening wordt gehouden met de vele variabelen waarmee we in het wegtransport te maken hebben: doorstroming van het verkeer, beladingsgraad en de chauffeur’’. 

DAF betreurt het dat de EU een van de gemakkelijkste mogelijkheden om voor het wegtransport over de lange afstand, CO2 per ton/kilometer te besparen, aan zich voorbij laat gaan, namelijk de EcoCombi’s. Die nemen tot 30 procent meer lading mee met dezelfde krachtbron waardoor er per ton/kilometer tussen de 20 en 50% minder brandstof wordt gebruikt en CO2 wordt uitgestoten. 

,,Het punt dat we verder als DAF Trucks willen maken is dat we – om de EU-doelstellingen te halen – niet alleen naar de motor en de aandrijflijn moeten kijken. Nieuwe wetgeving op het gebied van voertuigafmetingen zullen het mogelijk maken de aerodynamica van trucks verder te verbeteren voor een lager brandstofverbruik en daarmee een lagere CO2-uitstoot. Kortom, we moeten alle facetten onder de loep nemen en overheden moeten maximaal meesporten om de uitdagende doelstellingen te realiseren’’ aldus Kerstiens.  

 

DEEL HET