Duits rapport: Milieuzones zinloos

Het gerenomeerde Duitse Fraunhofer Institut heeft de effecten van milieuzones onder de loep genomen. Het instituut komt tot de conclusie dat de milieu-effecten juist negetief zijn door de instelling van de milieuzones. 

Het Fraunhofer Institut bestudeerde de effecten van de milieuzone in Ulm al in 2011 en kwam toen tot de conclusie dat de concentratie van stikstofoxide alleen maar was toegenomen. Verder was de luchtkwaliteit niet verbeterd door de instelling van de zones.  

De resultaten baarden opzien. Voorstanders van de milieuzones gingen uit van het feit dat milieuzones een verminderde blootstelling aan stikstofdioxide zou veroorzaken. Volgens de laatst gepubliceerde resultaten blijkt echter het tegendeel. De bevindingen luiden: Milieuzones veroorzaken geen aantoonbare bijdrage aan de vermindering van de PM niveaus. De bekende, in Duitsland verplichte milieuzone stickers zijn bedacht om de uitstoot van roetdeeltjes terug te dringen maar dat mist zijn doel.

Meer stikstofoxide

De reden voor de verhoogde uitstoot aan stikstofoxide is technisch van aard. Diesels in personenauto’s en bedrijfswagens met een groene sticker (Euro-5 of hoger) stoten minder fijnstof uit. Door de aanwezigheid van een roetfilter produceren ze echter aanzienlijk meer stikstofoxide dan de oude diesels. De toegangsverboden voor oude diesels brachten een verhoging van twee procent aan stikstofoxide met zich mee. Dit bevestigd de uitkomst van het onderzoek uit 2011 van Doktor Matthias Klingner van het Fraunhofer Institut. Een vermindering van fijnstof is alleen inwisselbaar met een verhoogde uitstoot van stikstofoxide.

Doorstroom bevorderen werkt beter

Een goede doorstroming van het verkeer werkt veel beter dan milieuzones. Volgens het Fraunhofer institut zorgt een goede doorstroom van het verkeer door een grote stad zomaar voor een vermindering van de uitstoot tussen de 29 en 55 procent! Dit staat haaks op het beleid van een stad als Utrecht, waar er alles aan gedaan wordt om de doorstroming zoveel mogelijk te treineren. 

Bron: Augsburger Allgemeine

DEEL HET