Duitse vrachtwagentol vanaf volgend jaar veel duurder

De Duitse regering heeft een pakket maatregelen aangekondigd om te komen tot minder files, beter functionerende spoorwegen en schoner wegvervoer. Daarbij wordt de Duitse vrachtwagentol flink verhoogd.

Maatregelen om het vervoer te verduurzamen richting nul uitstoot worden sneller genomen. Verder wordt er 45 miljard euro geïnvesteerd in de Duitse spoorwegen. Opvallend is ook dat de Euro-uitlaatgasnormen in de tariefsbepaling van de tol of maut, wordt vervangen door de (mate van) CO2-uitstoot. TLN zet de maatregelen op een rijtje:

Voor de transport- en logistieksector betekenen de maatregelen onder andere het volgende:

Op 1 januari 2024 komt er een CO₂-differentiatie in de bestaande toltarieven en daarbovenop komt er een CO₂-toeslag van 200 euro per ton CO₂.

Emissievrije vrachtwagens worden tot eind 2025 vrijgesteld van de infrastructuurheffing, na deze datum betalen ze 25 procent van het reguliere tarief.

Per 1 januari 2024 geldt de Maut ook voor bedrijfswagens vanaf 3.5 t. Bedrijfswagens ingezet voor ambachtelijke doeleinden zijn uitgezonderd.

Er komt een basisinfrastructuur netwerk voor batterij-elektrische en waterstofvrachtwagens. Tegen 2025 zal een eerste netwerk van laadinfrastructuur en waterstoftankinfrastructuur voor zware vrachtwagens klaar zijn.

Het goederenvervoer per spoor moet tegen 2030 een marktaandeel van 25 procent bereiken. Om dat te behalen wordt zwaar ingezet op versterking, modernisering en digitalisering van het spoor. De Deutsche Bahn heeft ongeveer 45 miljard euro nodig om haar investeringsbehoeften tot 2027 te dekken. Naast spoorsubsidies wordt een groot deel hiervan opgehoest door de inkomsten uit de CO₂ toeslag op de Maut.

De capaciteit voor gecombineerd vervoer zal worden gemoderniseerd en uitgebreid.

De bestaande subsidieregelingen voor aanschaf voertuigen met alternatieve, klimaatvriendelijke aandrijfsystemen en de bijbehorende tank- en oplaadinfrastructuur wordt verlengd tot 2028.

Stimuleren inzet en productie van zogenaamd e-(lektro)brandstoffen om klimaat neutraliteit in vervoer te bereiken. Daartoe worden wettelijke en administratieve voorschriften, die momenteel een uitbreiding van het gebruik in de weg staan, geschrapt.

De aankoop van CO₂- reducerende extra uitrusting voor nieuwe aanhangwagens en opleggers zal worden gesubsidieerd.

DEEL HET