Ecocombi

Ecocombi of Lange en Zware Voertuigen (LZV) horen beslist thuis op de site van Transport & Milieu. Ze zijn een niet te missen instrument om te komen tot duurzamer vervoer. Talrijk zijn de voorbeelden van Nederlandse vervoersbedrijven die enorme besparingen hebben bereikt door de zorgvuldig doorgerekende inzet van Ecocombi.

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Minstens zo belangrijk voor het het welslagen van Ecocombi op de Nederlandse wegen is de bereidwillige houding in deze van het inisterie van Infrasructuur & Milieu. Van meet af aan, dat wil zeggen sinds 2001, zag het Ministerie er het belang van in dat zulke combinaties een kans verdienen in de Nederlandse infrastructuur. Hierbij werd aanvankelijk met lege twintig voets containers gereden. Daarbij kan een Ecocombi drie TEU ineens meenemen en een normale motorwagen aanhangwagencombi twee.
In Nederland is de Ecocombi officieel vrijgegeven als transportmiddel. Op vrijwel alle wegen kan en mag ermee gereden worden. Het aantal Ecocombi zal rond de 700 bedragen. Hoeveel CO2, brandstof en bezet wegoppervlak hiermee bespaard kan de redactie van Truck&Milieu zo berekenen. Maar in Duitsland, een land waar na veel politiek geharrewar dan toch een proef gaat starten met Ecocombi, zij het bij een betrekkelijk laag GVW van maar veertig ton, circuleert dit voorbeeld:
Wanneer je 106 palletten moet vervoeren, dan kunnen die in twee LZV of Ecocombi. Zou je een gewichtslimiet van 7,5 ton hanetere, dan heb je voor deze vracht twintig trucks nodig. Die vloot verbruikt voor zo’n klus 106 liter per duizend tonkilometer. Die twee Ecocombi, op veertig ton dus, hebben maar zestien liter nodig per duizend tonkilometer. Bovendien nemen ze maar 106 meter autoweg in beslag terwijl voor de twintig lichtere trucks 903 meter wegdek nodig is. Zo zijn er ook berekeningen voor tonnages van twaalf, achttien, 26 en veertig ton.
We geven dit voorbeeld vanwege een ander probleem in Duitsland, een gegeven dat nog nadrukkelijker speelt dan in Nederland, omdat Duitsland het voornaamste transitland is in de EU. Dat is de verwachte toename van het goederenvervoer in Europa.

Toename vervoer

In 2010 werd in Duitsland 453,3 miljard tonkilometer over de weg vervoerd. In 2025 zal dit 704,3 miljard tonkilometer zijn, verwachten de Duitsers. Een toename van meer dan de helft. Dit is dus alleen wegvervoer, het spoorvervoer en de binnenvaart hebben hun eigen cijfers. De Duitsers gaan voor spoor- en binnenvaart uit van procentueel identieke groeicijfers. Zeker voor het spoor mag de vraag worden gesteld of dit haalbaar is.
Wanneer Duitsland niet verder gaat met Ecocombi is die vraag ook gerechtvaardigd voor het wegvervoer, want zonder deze oplossing zal Duitsland zich onnodig in de problemen werken bij de verwerking van deze reusachtige stroom goederen.
De Ecocombi is een oplossing waar heel Europa profijt van kan hebben. Grootschalige toelating is heilzaam voor alle facetten van het milieu. Het spoor hoeft getuige de verwachte toename van goederenvervoer in ons continent nergens voor te vrezen, ook niet voor de Ecocombi. Hooguit dat het doorlopend kampt met een capaciteitstekort.

DEEL HET