Eigen CNG vulstation voor vuilniswagens Den Bosch

Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch heeft een vulstation voor de aardgas-aangedreven huisvuilwagens in gebruik genomen. Het aardgas wat getankt wordt bij dit vulstation is bio-CNG, afkomstig van de nabijgelegen rioolwater zuiveringsinstallatie en vergistingsinstallatie. 

Deze toepassing van brandstof uit een hernieuwbare bron zorgt voor een significante verlaging van de CO2-uitstoot van de huisvuilwagens van de Afvalstoffendienst. 
De Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch verzorgt de inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval binnen de gemeente ’s Hertogenbosch en omliggende gemeenten. Met haar wagenpark aan zeer divers uitgevoerde inzamelingsvoertuigen is de afvalstoffendienst in staat elk type afval op de juiste wijze in te zamelen en te verwerken. Op het centrale afvalstation aan de Treurenburg in ’s Hertogenbosch wordt het afval verzameld, indien nodig gescheiden en verwerkt. Zo wordt bijvoorbeeld GFT-afval gecomposteerd, (snoei-) hout wordt versnipperd en elektrische apparaten worden uit elkaar gehaald.

Voor het inzamelen van het huishoudelijk en bedrijfsafval heeft de Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch de beschikking over een modern en gevarieerd wagenpark afvalinzamelingsvoertuigen. Daarvan worden 20 voertuigen aangedreven door een aardgasmotor. Al deze aardgasvoertuigen zijn Iveco Stralis bakwagens, opgebouwd met een zij- of achterlader. Met de inzet van voertuigen op CNG wordt de uitstoot van CO2, NOX en fijnstof significant verlaagd. Daarnaast zijn aardgasmotoren 75% stiller dan dieselmotoren waardoor de overlast tijdens het inzamelen van afval afneemt.

Vulstation met bio-CNG

Op het terrein van de afvalstoffendienst aan de Treurenburg beschikt elke huisvuilwagen met CNG als brandstof over een eigen parkeerplaats. Het vulstation is zodanig ontworpen dat iedere plaats een eigen vulslang heeft. De trucks kunnen dus tegelijkertijd getankt worden tijdens de uren dat ze stilstaan. De chauffeurs hoeven dus niet meer om te rijden naar het tankstation of te wachten tijdens het tanken.

Het biogas waar de huisvuilwagens op rijden wordt geproduceerd uit de nabijgelegen rioolwaterzuivering. Daaraan is een vergister gekoppeld die het ruwe biogas opwekt. Nadat het gas gereinigd is wordt het gecomprimeerd tot 200 bar waarna het getankt kan worden. CNG is op deze manier een hernieuwbare energiebron met een CO2-reductie van maar liefst 95%.

 

 

DEEL HET