EU: trucks moeten langer en zwaarder

In een overleg van de transportcommissie van het Europees Parlement is bepaald dat vrachtwagens in Europa langer en zwaarder kunnen worden, als tenminste aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Eerder berichtten wij al over een voorstel van CLEPA waarin gepleit wordt om hogere maximumgewichten toe te staan voor zero-emissievrachtwagens. Door hogere aslasten en totaalgewichten toe te staan, hoopt men de verkoop van elektrische vrachtwagens en andere duurzame transportmiddelen te stimuleren.

Gisteren is dit voorstel door een flinke meerderheid van de parlementsleden aangenomen. Men ging akkoord met een verhoging van het maximumgewicht van een zero-emissievrachtwagen met 4 ton. Hiermee wordt het extra gewicht van een accupakket en/of een brandstofcel gecompenseerd. Elektrische en waterstofvrachtwagens hebben hierdoor geen nadeel meer in de hoeveelheid lading die ze kunnen meenemen.

Langere combinaties toestaan
Ook over de lengte van vrachtwagens zijn belangrijke besluiten genomen. Allereerst bepaalde het Europees Parlement dat duurzame technologie geen invloed mogen hebben op de ruimte voor de chauffeur. De cabine van de vrachtwagen en het comfort van de chauffeur mag niet leiden onder een duurzame aandrijving, zo stellen de politici. Een belangrijk punt, want we hebben al meerdere vrachtwagens gezien waarbij de slaapcabine werd opgeofferd voor accu’s of waterstoftanks.

Nog belangrijker is het Europees Parlement positief staat tegenover langere combinaties. Het gaat hierbij om LZV’s en super eco-combi’s. De parlementariërs stellen dat landen zelf verantwoordelijk zijn voor het toestaan van deze combinaties. Echter, de Europese Unie zou een label moeten instellen om harmonie te creëren. Dit moet het makkelijkere maken internationaal te rijden met langere combinaties.

“Zero-emissie vrachtwagens moeten de ruggengraat van het wegtransport worden, als de sector zijn duurzame doelen wil behalen”, aldus Euro-parlementariër Isabel García Muñoz (S&D). “Nieuwe regels stimuleren bedrijven om over te stappen naar zero-emissie vrachtwagens en om het wegtransport duurzamer en veiliger te maken. We willen dat dezelfde lading met minder voertuigen, minder ritten en minder uitstoot wordt vervoerd.”

Over het voorstel dat nu door het Europees Parlement is opgesteld, wordt in maart al gestemd. Na de Europese verkiezingen in juni wordt het onderwerp vervolgens weer opgepakt.

DEEL HET