Gas

Voordat we uitleg geven over de verschillende soorten gas waarmee we bedrijfswagens kunnen aandrijven, eerst even het gas in perspectief brengen met de actuele energie situatie in de wereld. Actueel wil zeggen: najaar 2011.

Aan het begin van 2011 deelde Shell mee dat het verwacht dat het in 2012 voor het eerst in haar bestaan meer gas zal winnen in een kalenderjaar dan olie. 
Hoe is de situatie nu? Shell is scheutig geweest in het doen van mededelingen over de verwachte toename van energie en over de productie capaciteit. Het olieconcern verwacht dat de vraag naar energie tot 2050 verdriedubbelt. Echter de productie, het aanbod, zal slechts kunnen worden verdubbeld tot die tijd.

Stijgend energieverbruik

Tegelijkertijd zullen drie miljard mensen, dat is dik een derde van de werreldbevolking, beduidend meer energie gaan verbruiken in de periode van nu tot 2050. Shell pleit daarom voor een afvang van CO2 want het olieconcern, of moet ik zeggen energie concern, ziet niet hoe anders tot een significante reductie van CO2 in de atmosfeer gekomen kan worden. Zeker nu overheden zuchten onder de financiële crisis, hoeven we niet te rekenen op een snellere overgang naar duurzame energie die leidt tot minder CO2 in de atmosfeer, ook al wil de maatschappij dat graag, aldus Shell. Of dit honderd procent klopt is een tweede, maar de financiële crisis is beslist een factor die remmend werkt op zo’n overgang.

Reserves

Shell schat de gasreserves door nieuwe vondsten en door winning van schaliegas zodanig, dat we blijkens gegevens van het IEA nog zeker twee en een halve eeuw vooruit kunnen met gas bij gelijk gebleven wereld energie consumptie. Dus wanneer de consumptie stijgt, en dat zal zeker het geval zijn, kunnen we nog altijd voldoende lang vooruit, om in de ons gegeven tijd een volledig duurzame maatschappij te ontwikkelen. Shell zegt dat met name shaliegas een vondst is die ons uit de benarde postie zal helpen wanneer straks de olievraag stijgt, terwijl het aanbod afneemt. Met name in de kolenlagen van Australië en Amerika bevindt zich volgens Shell zo veel schaliegas, dat Amerika ermee energie-onafhankelijk kan worden. Critici zeggen dat winning van schaliegas ook duur is, maar wanneer de olieprijs stijgt, wordt winning van schaliegas vanzelf aantrekkelijk.

Veelbelovend alternatief

Shell verwacht dat ook China een enorme hoeveelheid schaliegas ter beschikking heeft. De wereld kan kolen door gas vervangen, redeneert Shell, maar de winst in CO2-reductie is met een procent of vijf natuurlijk wel beperkt. Dit neemt niet weg dat gas een uiterst serieus te nemen alternatief is voor het aandrijven van bedrijfswagens. Gas is van alle hier gepresenteerde alternatieven de meest veelbelovende en het alternatief dat de meeste mogelijkheden biedt. Niet alleen op korte en middellange afstand, maar ook op langere afstanden. In Nederland rijden diverse trucks op LNG. Dit aantal zal wellicht sneller stijgen dan de aantallen trucks die hybride rijden, elektrisch of andere alternatieven. Gas heeft naar het zich laat aanzien de beste papieren.

DEEL HET