Grenzen zero emissie zone Rotterdam bekend

Vanaf 1 januari 2025 mogen vervuilende dieselbusjes en –vrachtwagens Rotterdam niet meer in. De stad heeft nu de definitieve grenzen van de zero emissie zone bekend gemaakt.

Feitelijk gaat het om vrijwel het hele gebied binnen de ‘ruit’ van snelwegen rond Rotterdam (A20, A16, A15 en A4). Alleen voor het havengebied ten westen van de stad, zoals de Waalhaven, wordt een uitzondering gemaakt, net zoals voor enkele kleine industriegebieden langs de snelwegen. De zero emissie zone (of ZE-zone) omvat ruwweg alle woonhuizen binnen de ring van Rotterdam.

Een verrassing is dit niet, maar met het definitief maken van het Verkeersbesluit zero-emissiezone Rotterdam 2025 liggen de grenzen van de zone vast. Rotterdam is hiermee één van de eerste gemeentes van Nederland. Vanaf 1 januari is de zone alleen nog bereikbaar voor uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s, of voor voertuigen die in de ontheffings- of overgangsregeling vallen. Ontheffingen kunnen naar verwachting in juli worden aangevraagd.

Met de invoering van de zero emissie zone komt een einde aan de milieuzone die Rotterdam nu kent. Deze omvat een veel kleiner gebied dan de ZE-zone. De milieuzone op de Maasvlakte blijft wel bestaan: dit gebied is alleen toegankelijk voor Euro 6 en hoger. Kijk voor meer informatie over de zero emissie zone in Rotterdam op www.logistiek010.nl

DEEL HET