ING: Elektrificatie truckpark aanstaande

De ING bank verwacht dat het aanbod elektrische trucks de komende jaren flink zal toenemen evenals de mogelijkheden om zulke trucks op te laden. Het past in het beleid om het vrachtverkeer de binnensteden in ons land in 2025 uitstootvrij te krijgen. Dat schrijft ING in de nieuwe assetvisie over de Nederlandse truck- en trailermarkt.

Over het toenemende aanbod schrijft ING: De aangekondigde elektrische truck van Tesla is door afwijkende maten nog niet direct geschikt voor de Europese wegen, maar heeft Europese fabrikanten wel aangezet tot versnelling. Zo begint Volvo in 2019 met de verkoop van volledig elektrische trucks, hebben Mercedes en MAN een volledig elektrische truck gepresenteerd (die in 2021 in productie gaat) en komt ook VDL met een elektrische trekker. Waar nu nog alleen ombouw mogelijk is, zullen elektrische trucks dan direct worden uitgeleverd. Een groter aanbod zal de nog hoge prijs drukken.

CO2 uitstoot stijgt

Volgens ING is de CO2 uitstoot van het Nederlands wegvervoer weer stijgende. In 2017 bedroeg die stijging 4%. De ambitie van de sector om de uitstoot te halveren is daarmee ver weg. Het nieuwe kabinet werkt aan een set maatregelen om de uitstoot weer omlaag te krijgen. ING signaleert verder dat klanten van vervoerders de uitstoot ook omlaag willen hebben. Ten derde willen steden dat de distributie van goederen in de stad vanaf 2025 uitstootvrij verloopt.

Uitstel

ING zegt dat de afzet van elektrische trucks voorlopig nog gering is, maar dat de komst van nieuwe elektrische trucks er volgend jaar al toe zal leiden dat de vervoerders die de stad in moeten, investeringen zullen gaan uitstellen om dan later een elektrische truck te kunnen aanschaffen. De hele gang van zaken staat los van het feit dat voor vervoer op langere afstanden, trucks die rijden op LNG frequenter verkocht en ingezet zullen gaan worden.

 

DEEL HET