Iveco vraagt om voortzetting teruggaafregeling LNG

De Nederlandse regering stelde aan de Tweede Kamer voor om de teruggaafregeling op LNG niet te verlengen na 2018. Iveco, dat natuurlijk gas ziet als een volwassen technologie in de transitie naar duurzaam transport, drukt zijn ontgoocheling uit over deze gang van zaken en uit zijn bezorgdheid over het effect hiervan op de ontwikkeling van transportvloten op natuurlijk gas in Nederland.

John Venstra, Business Director Benelux: “Bij Iveco geloven we in de gastechnologie, het is een hoeksteen in onze strategie naar duurzaam transport. Daarom zijn we ontgoocheld door het voorstel om de teruggaafregeling niet voort te zetten na 2018. Dit ondermijnt de weg in de transitie van de transportsector naar voertuigen met alternatieve aandrijvingen op natuurlijk gas, met alle voordelen die dit met zich meebrengt aangaande emissie en geluidsoverlast. Natuurlijk gas is de volwassen en rendabele oplossing naar duurzaam transport, en kan een sleutelrol spelen in het

bereiken van milieudoelstellingen en verbeteren van de luchtkwaliteit in steden en op belangrijke transportroutes. Met deze beslissing lopen we het risico de verspreiding van deze groene technologie in onze sector te vertragen. Niet alleen is natuurlijk gas een zuivere brandstof, met LNG voertuigen die 90 % minder NO2 en 99% minder PM uitstoten dan gelijkaardige diesel voertuigen, maar het zorgt voor een naadloze overgang naar bio-methaan, die de CO2 emissies met 95% verlaagt in vergelijking met een Euro 6 diesel voertuig. En nog beter, het leidt naar een circulaire economie gebaseerd op de winning van energie op basis van organisch en landbouwafval.”

Andere landen

De beslissing om de teruggaafregeling op LNG niet te verlengen na 2018 komt op een ogenblik waarop andere Europese landen maatregelen nemen om de verspreiding van natuurlijk gas in de transportsector juist te ondersteunen. Enkele dagen geleden heeft het federaal Duits parlement een resolutie aangenomen om gasaangedreven voertuigen boven de 7.5 ton vrij te stellen van tol op autosnelwegen voor de volgende 2 jaar en om vanaf 2021 de luchtvervuilingscomponent uit te sluiten voor dergelijke voertuigen, zodat enkel de infrastructuurcomponent en de geluidscomponent meetellen in de tolheffing. Deze vrijstelling komt bovenop de subsidies die de Duitse regering eerder dit jaar introduceerde om de aankoop van CNG en LNG trucks te stimuleren. De Poolse regering kondigde aan om de accijnzen op LNG tot 0 te verlagen en de ontwikkeling van LNG-infrastructuur te ondersteunen door diesel te belasten. Frankrijk en Italië hebben recentelijk decreten uitgevaardigd om het gebruik van bio-methaan uit de productie van koeienmest en agrarisch afval te stimuleren, dit naast de financiële ondersteuning bij aankoop van CNG en LNG aangedreven voertuigen op basis van hun lagere ecologische voetafdruk. Aldus Iveco in een persverklaring. 

DEEL HET