Overheid verruimt subsidieregeling elektrische bestelauto

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat verruimt de subsidie op elektrische bestelauto’s. Demissionair staatssecretaris Steven van de Weyenberg schrijft dit aan de Tweede Kamer.

De overheid wil ook ondernemers die rijden met en oudere bestelauto, die voldoet aan de Euro 4 emissieklasse, stimuleren om pop een elektrische bestelauto over te schakelen. Het betreft hier zo’n 20% van het bestelwagenpark. Kenmerk van Euro 4 bestelauto’s is dat ze niet zijn uitgerust met een roetfilter.

In de huidige Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) komen ondernemers voor bestelauto’s vanaf € 20.000 in aanmerking van een subsidie van 10% van de aanschafprijs (netto-catalogusprijs) tot een maximum van € 5.000 per voertuig. Om ook oudere bestelauto’s van kleine bedrijven relatief snel van de weg af te krijgen, bekeek het Ministerie wat de mogelijkheden zijn voor subsidieregelingen die binnen Europese wettelijke kaders past. “Onder kleine bedrijven wordt verstaan: bedrijven met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van maximaal € 10 miljoen. Dit is ook de groep bedrijven die het hardste een steuntje in de rug nodig heeft. Door maximaal gebruik te maken van de Europese staatssteunkaders kan voor de deze groep ondernemers het subsidiepercentage worden verhoogd van 10% naar 12%. Dat betekent dat bij de aanschaf van een elektrische bestelauto van € 40.000 exclusief BTW , een klein bedrijf € 800 extra ontvangt. Bij de vormgeving van deze maatregel is ook overlegd met MKB Nederland,” aldus Van de Weyenberg aan de Kamer.  

Kleine bedrijven

Naast het extra financiële steuntje in de rug, zal ik (kleine) bedrijven ook de helpende hand bieden om de overstap naar een elektrische bestelauto te maken. Eerder heb ik samen met de Topsector Logistiek een rekentool laten ontwikkelen (www .welkeEbestelbus.nl) waarmee bedrijven snel inzicht krijgen in het aanbod van elektrische bestelauto’s en de gemiddelde maandlasten. Bedrijven kunnen gebruik maken van een adviseur om hen te helpen de juiste keuze te maken voor hun bedrijfsvoering. De komende maanden zal binnen de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek worden bepaald hoe ondernemers beter te informeren over de invoering van de zero-emissiezones en te helpen bij de transitie in aanloop naar 2025.

Drie wijzigingen

Naast de verhoging van het subsidiepercentage van 10% naar 12% voor kleine bedrijven, zal ik de subsidieregeling op een drietal andere punten wijzigen. De eerste wijziging, de ontkoppeling van het eigendom van het voertuig en de tenaamstelling van het voertuig, heeft betrekking op het aantrekkelijker maken van de regeling voor operationele lease. Dit is van belang voor bedrijven die geen voertuig willen of kunnen aanschaffen. Bijvoorbeeld omdat de benodigde startinvestering niet past bij de manier van bedrijfsvoering. De tweede wijziging, is feitelijk een handhaving van de eerder3 aangekondigde tijdelijk langere vaststellingstermijn in verband met langere levertijden door het wereldwijde chiptekort. Hiermee wordt grotendeels voorkomen dat bedrijven hun aangevraagde subsidie alsnog mislopen, doordat de elektrische bestelauto niet op tijd kan worden geleverd. Met de derde wijziging stel ik het subsidieplafond voor 2022 vast op € 22 miljoen. In 2021 was het plafond even hoog. Veel ondernemers schuiven de aanschaf van een elektrische bestelauto nog even voor zich uit, waardoor in 2021 tot nu toe bijna 40% van het budget niet is gebruikt. De combinatie van het feit dat nog niet alle gemeenten de zero-emissiezone hebben aangekondigd, nog niet alle ondernemers op de hoogte zijn, de Corona-pandemie langer voortduurt en de levertijden van elektrische bestelauto’s langer zijn door het wereldwijde chiptekort liggen hieraan ten grondslag.

Van de Weyenberg belooft zich ervoor te zullen inzetten dat de niet gebruikte subsidiegelden in 2021, beschikbaar zullen blijven voor het nieuwe jaar.

DEEL HET