Panteia: Elektrificatie afhankelijk van snelheid netverzwaring

Panteia en Qirion hebben onderzocht wat de stand van zaken is in de transitie naar vol-elektrisch goederentransport over de weg in ons land. Daarbij stuiten de onderzoekers op onzekerheden over de doorlooptijden die ontstaan bij pogingen om het elektriciteitsnet te verzwaren.

“Mede geïnitieerd door het Klimaatakkoord en het recente Glasgow akkoord staan we aan de vooravond van een grote groei in het elektrisch goederenvervoer (EGV). Dankzij het instellen van zero-emissiezones vanaf 2025 en een groeiend aanbod van elektrische vrachtvoertuigen met een steeds grotere actieradius, is de verwachting dat het aandeel elektrische voertuigen in de wegvervoerssector hard gaat stijgen.” Dat schrijven Panteia en Qirion in een nieuw rapport.

“Een belangrijke factor is hierbij de kostprijs van transport. De kostprijs (Total Cost of Ownership; TCO) van Batterij-Elektrische Voertuigen (BEV’s) is voor bestelauto’s vrijwel gelijk (break-even) met die van dieselvoertuigen maar voor de zwaardere vrachtwagens is er nog een achterstand in te halen,” aldus de rapporteurs.

Omschakelen

“De komende jaren zullen veel particuliere en industriële energiegebruikers over (moeten) gaan van fossiele energie naar (groene) elektriciteit. De elektrificatie van het goederen- en personenvervoer komt daar nog bovenop. Dit is voor netbeheerders een significante opgave waarvan de kosten in de miljarden zullen lopen en doorlooptijden van 10-15 jaar te verwachten zijn. Deze studie laat zien dat de kosten voor de aanleg van laadinfrastructuur en uitbreidingen van het energiesysteem weliswaar substantieel maar overbrugbaar zijn in de transitie naar EGV.

Nog niet klaar

Buiten de vooroplopende (transport-)bedrijven die al proefrijden met BEV's, is er volgens de rapporteurs nog weinig notie van eventuele problemen die kunnen ontstaan bij het overschakelen naar BEV’s. “Dit geldt zeker voor issues indien er een netverzwaring voor de bedrijfslocatie noodzakelijk is. Het gaat dan niet alleen om de forse kosten ervan maar ook om de doorlooptijd waarmee dit soort projecten gepaard kunnen gaan. Als gevolg van verschillen in actieradius, komt daarbij dat elektrische voertuigen niet op dezelfde manier ingezet kunnen worden als voertuigen op diesel.”

De rapporteurs schrijven verder dat de benodigde netverzwaringen tijd vergen en dat mede daardoor onzekerheden ontstaan over de toekomstige laadvraag. Zoals het nu lijkt, zullen later dit decennium knelpunten kunnen ontstaan. Om die voor te zijn stellen de onderzoekers oplossingen voor.  Gemeenten, netbeheerders en transportbedrijven zouden elkaar op moeten zoeken om er  samen voor te zorgen dat elektrische trucks in voldoende mate opgeladen kunnen worden.

Klik hier voor het volledige rapport. 

 

DEEL HET