Regio Arnhem-Nijmegen krijgt Scania huisvuiltruck op waterstof

In de regio Arnhem-Nijmegen gaat een huisvuilwagen op waterstof rijden. De waterstoftruck is een resultaat van HECTOR: een samenwerkingsproject van zeven Europese steden, waaronder de gemeente Arnhem. SUEZ, specialist in afval- en grondstoffenmanagement, en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) participeren in dit project.

Het project HECTOR investeert in het ontwikkelen, gebruiken en monitoren van huisvuilwagens op waterstof. In totaal gaan er 7 huisvuilwagens op waterstof rijden, in 7 steden, in 5 EU-landen. Eén van de steden is Arnhem, zo meldt deze gemeente op de eigen website. In Arnhem komt ook een waterstof-vulstation te staan. Het doel van het project is aantonen dat huisvuilwagens op waterstof een effectieve oplossing zijn om emissies in het Europese wegtransport te reduceren.

Europees project

Het project wordt gefinancierd vanuit het programma Interreg Noord-West Europa. SUEZ faciliteert de waterstoftruck en verzorgt daarmee de inzameling van huishoudelijk afval voor de gemeente Arnhem. Het project loopt van januari 2019 tot en met januari 2023. Monitoring maakt onderdeel uit van het project en wordt door de Hogeschool Arnhem Nijmegen, afdeling Automotive, uitgevoerd. De nieuwe truck wordt nu gebouwd. Naar verwachting zal de wagen in het 2e kwartaal van 2020 gaan rijden. In het EU-netwerk ‘HyER’, waar de Regio Arnhem-Nijmegen lid van is, worden de ervaringen verder verspreid in Europa.

DEEL HET