Scania benoemt Manager Sustainable Solutions

Bij Scania Benelux is recent Frank Schoepen aangesteld als Manager Sustainable Solutions. In deze rol is hij niet alleen verantwoordelijk voor het verkleinen van de ecologische voetprint van het bedrijf zelf, maar adviseert hij ook transportbedrijven die, samen met Scania, stappen willen zetten in de verduurzaming van het wagenpark. Hij zal zich richting de klanten met name focussen op België en Luxemburg. In Nederland wordt deze externe rol alweer enige tijd vervuld door Hans Binnendijk, Product manager Presales. De groeiende belangstelling bij vervoerders en verladers voor duurzame oplossingen heeft direct geleid tot het versterken van deze functie. 

Om de CO2 uitstoot van een wagenpark terug te dringen is binnen Scania is een ruim gamma aan oplossingen beschikbaar. Vaak gaat het om maatwerkoplossingen. Waar het ene transportbedrijf uitstekend mee geholpen is, kan voor een ander bedrijf ongeschikt zijn. De snelste resultaten kunnen worden geboekt door het brandstofverbruik verder te verlagen. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor de operationele kosten van het bedrijf. “Hier kunnen een finetuning van de specificatie of een driver training direct vruchten afwerpen,” aldus Frank Schoepen. “Het lijkt vaak een open deur, maar we zien nog dagelijks het brandstofverbruik bij klanten met procenten dalen ná een driver training. Wanneer een klant dit goed op orde heeft gaan we kijken naar de brandstof. Zijn er alternatieven met een lagere uitstoot?  Het grote voordeel is dat Scania motoren met veel verschillende alternatieve brandstoffen overweg kunnen.” 

Binnen de eigen organisatie gaat Frank Schoepen het Management Team adviseren over nieuwe faciliteiten en oplossingen die uiteindelijk tot een lagere CO2 uitstoot leiden. Scania Benelux beschikt over zo’n 1.100 medewerkers en 51 eigen werkplaatsen in drie landen en het hoofdkantoor in Breda. In eerste instantie zal voor de gehele organisatie een blauwdruk gemaakt worden op welke onderdelen de snelste en meeste ecologische winst te behalen valt. Tegelijk wordt er ook gestart met een lange-termijn visie op een duurzame bedrijfsvoering. 

 

Frank Schoepen is in de loop der tijd bij Scania in meerdere functies bij (pre)sales en marketing actief geweest en kent de producten en de organisatie goed. Als Manager Sustainable Solutions zal hij ook contacten onderhouden met overheden en brancheorganisaties over onderwerpen die zijn gerelateerd aan duurzaamheid.

DEEL HET