Scania voorspelt fossielvrij wegvervoer in 2050

Scania zegt te verwachten  dat rond 2031 de kosten van elektrische voertuigen op hetzelfde niveau zijn als vergelijkbare trucks met een dieselmotor, ook bij trucks voor lange afstanden. Een en ander zou in lijn zijn met de Parijse klimaatafspraken.

Dat verklaarde Scania-topman Henrik Henriksson die eraan toevoegde dat de kosten van zulke elektrische voertuigen een procent of 40 lager liggen dan diesels, maar dat er flink geïnvesteerd moet worden in een infrastructuur die zulke trucks onbelemmerd moet kunnen laten rijden.

Voor de kortere termijn verwacht Scania dat een reductie van 20% in CO2 uitstoot mogelijk is wanneer er slimmer wordt samengewerkt door bedrijven en daarmee de beladingsgraad van trucks verbetert. De diverse nieuwe alternatieven op het gebied van aandrijflijnen doet dan de rest, zegt Henriksson.

Om in 2050 volledig fossielvrij wegvervoer te kunnen realiseren, moet al vanaf 2025 een kentering zichtbaar worden in het type truck dat bedrijven kopen. Dus minder diesel en meer alternatieven. Het marktaandeel van trucks met een alternatieve aandrijflijn moet vervolgens met vijf tot tien procent per jaar groeien.  Scania verwacht dat waterstof nog een bescheiden rol zal spelen en pas tegen 2050 op grote schaal beschikbaar zal zijn als energiedrager, want dat is het, voor het wegvervoer.

DEEL HET