Sociale partners vragen om strenge wettelijke grenswaarde dieselmotoremissie

De SER-commissie Arbeidsomstandigheden, met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, vraagt het kabinet in een brief om spoedige invoering van een strenge wettelijke norm voor Dieselmotoremissie (DME). DME is een kankerverwekkende stof die in vrijwel alle sectoren voorkomt. Sociale partners willen de gezondheidsschade die hierdoor ontstaat verder terugdringen met een nieuwe realistische en tegelijk ambitieuze norm.

De Europese Unie heeft onlangs een grenswaarde voor DME vastgesteld op 50 microgram/m3, nadat Duitsland deze norm had vastgesteld. Wetenschappers en vakbonden concludeerden dat deze waarde veel te hoog was en weinig betekende om werknemers te beschermen.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Wij hebben met elkaar als sociale partners het overleg gezocht over een norm die wél beschermt en vijf keer zo laag is als in Europa, 10 microgram/m3 dus. Deze norm is handhaafbaar en haalbaar op werkplekken als garages, de havens, de (wegen)bouw en het vervoer. We zijn blij dat werkgevers en wij hier samen uitkwamen. Dat leidt tot gezondere werkplekken voor honderdduizenden mensen, minder zieken en minder mensen die sterven door blootstelling aan dieselrook. Want dat is onacceptabel.’

Guusje Dolsma, plaatsvervangend directeur sociale zaken VNO-NCW: ‘Naar de beste Nederlandse traditie hebben we samen gezocht naar een norm die werkbaar is voor ondernemers in de praktijk en die de gezondheid van mensen maximaal borgt. Samen stellen we nu deze ambitieuze norm voor waarmee we in Europa voorop lopen en waar iedereen de komende jaren mee vooruit kan.’

Inspectie

De Inspectie SZW heeft gezegd streng op de nieuwe ambitieuze norm te gaan handhaven. Over vier jaar zal bezien worden of de norm mogelijk nog verder omlaag kan richting het eerdere advies van de Gezondheidsraad van 1 microgram. Op veel plekken in de buitenlucht, ook waar niet wordt gewerkt, wordt deze norm nu overschreden.

Jong: ‘Onze economie staat voor een enorme uitdaging, waarin fossiele brandstof zal verdwijnen. Dat is goed voor het milieu en goed voor de gezondheid van werknemers. Met deze norm geven we in Europa de gewenste richting aan. We gaan ervan uit dat staatssecretaris Van Ark deze grenswaarde snel opneemt in de wet.’

Dolsma: ‘Met elkaar hebben we onderzocht dat deze ambitieuze nieuwe norm werkbaar is voor ondernemers. Ook sluit het aan bij de arbopraktijk die we al kennen. Ik dank de FNV voor de goede samenwerking nadat we dit jaar ook op tal van andere terreinen in de SER al belangrijke stappen wisten te zetten met onder andere een pensioenakkoord, een werkbaar klimaatbeleid en rond (top)vrouwen en diversiteit.’

 

DEEL HET