Start nu met Scope 3 CO2 rapportage

Verladers die nu niet beginnen met het opzetten van de verplichte scope 3 CO2-rapportage, halen de deadline niet

Vanaf januari 2024 gelden in Europa strengere regels voor organisaties met betrekking tot rapportage over hun scope 3-CO2-emissies. Voor verladers betekent dit dat ze gedetailleerde informatie over hun scope 3-CO2-uitstoot zullen moeten verschaffen. En dat kan natuurlijk alleen op basis van de juiste data en inzichten. In de meeste organisaties staat dit intussen wel op de agenda. Maar voor wie nog moet beginnen, is het nu echt wel vijf voor twaalf.

Duurzaamheid is al lang geen fancy term meer waar elk bedrijf om de haverklap mee uitpakt. Vandaag mag het niet bij mooie woorden blijven en moeten organisaties hun prestaties daadwerkelijk kunnen aantonen. Investeerders en andere stakeholders willen immers niet alleen de financiële cijfers zien, maar ook weten wat bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van een bedrijf is. Dat is belangrijk in het kader van de zogenaamde scope 3-emissies, oftewel de indirecte uitstoot veroorzaakt door de activiteiten van een andere organisatie in de waardeketen, zoals het transport van goederen.

Om dit te reguleren, heeft de Europese Unie een rapportageplicht uitgewerkt – de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD). Volgens die richtlijn zullen bedrijven vanaf het financiële jaar 2024 informatie over hun voetafdruk op het milieu moeten delen. In eerste instantie gaat het over organisaties met een netto-omzet vanaf 40 miljoen euro en die meer dan 500 werknemers in dienst hebben. Vanaf 2025 zullen ook bedrijven met minstens 250 werknemers zo’n rapport moeten opstellen.

Gebrek aan data en inzichten

De maatregel is een behoorlijke uitdaging want meestal beschikken bedrijven niet over voldoende data of slagen ze er niet in om de juiste inzichten uit die informatie te halen. De Europese richtlijn vereist bovendien veel accuratere data dan we tot nu toe gewend waren. In het verleden baseerden organisaties zich bijvoorbeeld wel eens op de uitstoot van één container om de impact van honderden andere containers vast te stellen. In de praktijk hebben echter tal van factoren een invloed op de uitstoot. Denk aan zaken als het weer, de snelheid, of de beladingsgraad. In de toekomst zal dat allemaal veel nauwkeuriger moeten gebeuren.

Alles begint dus bij de juiste data. Zowel eigen data als gegevens afkomstig van externe partijen, zoals carriers. Dat moet dan allemaal geïntegreerd worden om inzichten voor de rapporten te genereren. Manueel is het uiteraard onbegonnen werk om deze informatie te verzamelen en in een Excel-sheet aan elkaar te knopen. Gelukkig kan technologie een handje helpen. Veel organisaties kiezen daarom voor een Transport Management Systeem (TMS) waarmee ze toegang hebben tot een ruime hoeveelheid accurate data en en CO2 rapportages. Daarmee besparen ze veel tijd en geld bij het inzichtelijk maken van die informatie.

Transport Management Systeem

Wat doet zo’n TMS dan precies? Een Transport Management Systeem is een softwareapplicatie die de planning, uitvoering en opvolging van fysieke bewegingen van goederen beheert. De technologie helpt bij diverse uitdagingen waar verladers mee te maken krijgen: van orderplanning, transport en transportselectie tot de uitvoering van het transport. Een TMS brengt bedrijfskritische data samen en bespaart organisaties veel administratief werk zoals facturatie, maar dus ook bij het opstellen van CO2-rapporten.

Een TMS is dan ook een onmisbare tool om aan de richtlijnen van de EU te voldoen. Hou er wel rekening mee dat een TMS-implementatie al gauw drie tot zes maanden in beslag kan nemen. Om in januari 2024 klaar te zijn, moet je dus uiterlijk deze zomer mee van start gaan.

Hoe je van een verplichting een troef maakt

Bedrijven die straks niet aan de rapportageplicht voldoen, kunnen met onaangename sancties te maken krijgen. In de eerste plaats zal het niet-compliant zijn openbaar worden gemaakt. In een markt die steeds meer naar duurzaamheid streeft, kan dit uiteraard zware reputatieschade opleveren. Je wil immers geen schender van de CO2-maatregelen zijn. Daarnaast riskeren organisaties ook wettelijk opgelegde boetes. En hoewel deze bedragen nog niet officieel zijn vastgelegd, is wel al zeker dat ze kunnen oplopen tot enkele miljoenen euro’s.

Natuurlijk zijn veel organisaties al langer met duurzaamheid bezig. Want die zien duurzaamheid als een troef om een voorsprong op de concurrentie te nemen. Zo gaan veel klanten vandaag actief op zoek naar bedrijven die de planeet een warm hart toedragen. Consumenten willen duurzame leveringsopties krijgen en kunnen kiezen voor de oplossing met de kleinste ecologische voetafdruk. Wie over gedetailleerde informatie van een TMS beschikt en de juiste mogelijkheden kan aanbieden, heeft dus meer dan één streepje voor. Dit kan ook helpen om de financiële cijfers te verbeteren. Milieuvriendelijke leveringsopties zijn immers een stuk efficiënter en maken het mogelijk om leveringen te consolideren.

Kortom, laat je dus niet afschrikken door de Europese regelgeving die op ons afkomt. Zolang je over de juiste data en inzichten beschikt, biedt dit vooral veel kansen. Schuif deze uitdaging dus niet voor je uit en kies nu een partner die je kan helpen te versnellen.

DEEL HET