Subsidie laadinfrastructuur start in september

Hij was al aangekondigd, maar nu weten we meer: de subsidie voor laadinfrastructuur start in september. Hij heeft de SPRILA: Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven.

De subsidie is bedoeld voor ondernemers die op hun eigen (of gehuurd) terrein laadinfrastructuur willen aanleggen. Dit kan bestaan uit AC- of DC laadstations en basisinfrastructuur zoals hoofdaansluiting en bekabeling. De laadpalen hoeven niet ten allen tijde toegankelijk te zijn voor derden. Als je minimaal 25.000 Euro aan subsidie aanvraagt, kun je ook subsidie aanvragen voor een stationaire batterij voor opslag. Hier zijn dan wel voorwaarden aan verbonden.

Maximaal kan iemand 350.000 Euro per kalenderjaar aanvragen. In het potje zit totaal zo’n 40 miljoen Euro. Het is voor de overheid erg belangrijk dat de groei van het aantal laadpunten toeneemt, want het gebrek aan goede infrastructuur hindert de overstap naar zero-emissie voertuigen. Opvallend is er subsidie voor zowel aanschaf als voor advies. De SPRILA komt naast de SPULA: de subsidie voor openbare laadinfrastructuur voor zware voertuigen.

Subsidie kan aangevraagd worden vanaf 24 september. Op de website van de RVO staat hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de aanvraag.

DEEL HET