Subsidieregeling AanZET voor zero-emissietrucks 20 april live

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft tijdens de ZES-bijeenkomst op 16 maart jl. bekendgemaakt dat de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) op 20 april 2022 in werking treedt. Dat meldt de RAI Vereniging.

De regeling vergoedt een deel van de meerkosten van een emissieloze vrachtwagen (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtwagen. AanZET is bedoeld voor de aanschaf van elektrische voertuigen door bedrijven die buiten de SSEB-regeling (Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel) vallen (dus geen bouwmaterieel en bedrijven met bepaalde handelscodes zoals genoemd in de SSEB-regeling). De regeling sluit nauw aan bij SSEB: bedrijven die een zero-emissietruck hebben aangeschaft en niet in aanmerking komen voor een SSEB-subsidie, komen dan waarschijnlijk wel in aanmerking voor een AanZET-subsidie en vice versa.

Subsidiepot 13,5 miljoen euro

Eind 2021 waren er in Nederland ongeveer driehonderd emissieloze vrachtauto’s (op kenteken of besteld). Met het subsidiebudget voor 2022, dat is vastgesteld op 13,5 miljoen euro,  kan dit aantal verdubbelen. Het budget wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het is de bedoeling  om tot 2030 door te groeien met ongeveer 60 procent per jaar. Zo kan namelijk worden voorzien in de 11.500 emissieloze vrachtwagens in 2030. 

MIA

De subsidie wordt berekend op basis van de aanschafprijs, inclusief fabrieksopties. Om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag – volgens EU-regelgeving 40 procent van de meerkosten ten opzichte van een dieselaangedreven voertuig – kan er ook nog MIA worden aangevraagd, die achteraf bij de belastingopgave wordt verrekend.

DEEL HET