Subsidieregeling voor aanschaf zero emissie trucks bekend

De details omtrent de Aanchafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET) zijn bekend. De demissionair staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft hierover een brief naar de Kamer gestuurd. De planning is dat bedrijven vanaf 1 mei 2022 de subsidie kunnen aanvragen.

Het doel van AanZET is om de aanschaf van een zero-emissievrachtauto met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving aantrekkelijk te maken. Daartoe vergoedt de regeling een deel van de meerkosten van een zero-emissievrachtauto (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtauto. Het subsidiebedrag kan afhangen van de grootte van de onderneming. In de subsidiepot zit in totaal 13,5 miljoen euro in 2022. Vanaf 2024 zal er naar meer geld moeten worden gezocht.  

Hieronder staan de maximumbedragen en percentages voor de AanZet-subsidie:

Voertuigtype N2

-Grote onderneming: 12,5% van aanschafprijs, met een maximum van €17.800. -Middelgrote onderneming: 19%, met een maximum van €26.800.

-Kleine onderneming: 25%, met een maximum van €35.700.

 Voertuigtype N3 bakwagen-chassis

 -Grote onderneming: 15% van aanschafprijs, met een maximum van €43.600.

-Middelgrote onderneming: 21,5%, met een maximum van €63.700.

 -Kleine onderneming: 28,5%, met een maximum van €84.000. 

Voertuigtype N3 trekker-opleggercombinatie

-Grote onderneming: 20% van aanschafprijs, met een maximum van €72.700.

-Middelgrote onderneming: 28,5%, met een maximum van €102.300.

-Kleine onderneming: 37%, met een maximum van €131.900.

Daarnaast kunnen bedrijven bij de aanschaf van een zero-emissievrachtauto gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) om zo nog een deel van de meerkosten af te dekken. Hierdoor komt de totale overheidssteun dicht in de buurt van de maximale steunpercentages die Europese staatssteunkaders toestaan, namelijk 40% voor grote ondernemingen, 50% voor middelgrote ondernemingen en 60% voor kleine ondernemingen.

Laadinfra

De zorgen over voldoende laadinfrastructuur en netcapaciteit zijn met de subsidieregeling niet weggenomen, schrijft evofenedex. “Het is voor het bedrijfsleven prettig dat nu een deel van de meerkosten door de overheid wordt gecompenseerd, maar zonder voldoende stroom en laadpunten rijden de voertuigen niet. Ook daar moeten nog flinke stappen gezet worden.”

Bron: evofenedex

DEEL HET