Subsidieregeling voor alternatieve aandrijvingen

Het Ministerie stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor diverse projecten die leiden tot een lagere CO2 uitstoot in het wegvervoer.

Hierbij richt de overheid zich vooral op elektrisch rijden, efficiënt wegverkeer, efficiënte schepen, rijden op waterstof en op biobrandstoffen, met name in scheepvaart en zwaar wegverkeer. De nieuwe subsidieregling heeft een looptijd van oktober aanstaande tot 2021, maar genoemde 17 miljoen is bedoeld voor 2017.

Deze regeling geeft invulling aan de afspraak uit het Energieakkoord. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de sector verkeer en vervoer voor de lange termijn. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO₂-uitstoot in de EU. Tegen 2050 moet minstens 60% minder worden uitgestoten dan in 1990. Het doel is om de komende 5 jaar op een aantal terreinen in de transportsector de productontwikkeling te versnellen.  

Klik hier voor meer info. 

DEEL HET