TLN wil meer subsidiegeld voor elektrische trucks

De subsidiepot voor aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET), die afgelopen maandag open ging, was binnen twee uur leeg. Dat betekent dat veel ondernemers dit het moment vinden om te verduurzamen. TLN en Natuur & Milieu roepen het kabinet op om snel extra geld ter beschikking te stellen. ‘Het kabinet moet snel meer geld beschikbaar stellen om ondernemers die nú willen investeren niet teleur te stellen’, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Het budget voor AanZET is ook nog eens bijna drie keer overtekend, aldus de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waar ondernemers de subsidie kunnen aanvragen. Er is voor ruim € 35 miljoen aan subsidie aangevraagd, terwijl het subsidieplafond voor dit jaar slechts € 13,5 miljoen was. De toedeling van subsidie aan de bedrijven die op 9 mei 2022 een aanvraag hebben ingediend vindt plaats  door middel van loting.

Sneller vergroenen

TLN en Natuur & Milieu dringen er daarom, net als de RAI Vereniging, bij het kabinet op aan om snel meer geld beschikbaar te stellen, zodat de sector sneller kan vergroenen: ‘Er is veel vraag naar deze vorm van ondersteuning voor elektrische vrachtwagens. Dat is ook nodig gelet op de klimaatafspraken’, zegt Post. ‘Nu nul op het rekest geven frustreert de ontwikkeling én de ondernemers. Veel ondernemers zien dit als hét moment om te verduurzamen en we moeten daarom meteen van het momentum gebruik maken. Hoe eerder je de CO2-uitstoot kunt terugbrengen, hoe beter het voor ons allemaal is!’

Drie keer zo duur

De subsidie is nodig omdat een elektrische vrachtwagen drie keer zo duur is als een dieselvoertuig. Om ondernemers tegemoet te komen kan met de steun een beperkt deel van de extra aanschafkosten worden kwijtgescholden. De overstap naar zero emissie voertuigen is nodig om de CO2 reductie voor de sector, die in het klimaatakkoord is afgesproken, te halen, aldus TLN en Natuur & Milieu. 

 

DEEL HET