Tot nu toe 19 zero-emissiezones aangekondigd

Tussen de 30 en 40 grote steden door het hele land voeren vanaf 2025 een zero-emissiezone in, zodat ze volledig schoon bevoorraad worden. De eerste negentien gemeenten hebben inmiddels hun zero-emissiezone vastgesteld.

Nog eens zesentwintig steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Naar verwachting loopt dat aantal rond de zomer op tot ongeveer dertig, verspreid over heel Nederland. Concreet betekent dat dat er in hun stad op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden. 

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 in minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. De invulling van deze ambitie uit het klimaatakkoord ligt dus binnen handbereik. Dat is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050, zeggen betrokkenen.

Een megaton uitstoot besparen

Het invoeren van deze zero-emissiezones scheelt in 2030 circa 1 megaton CO2 per jaar. Dat is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot door aardgasgebruik van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam samen. Daarnaast wordt de lucht veel schoner. Het verkeer is in de stad de belangrijkste bron van luchtverontreiniging die mensen direct inademen.

DEEL HET

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten