Van Heezik vertienvoudigt LNG-vloot

Van Heezik haakte destijds aan bij het Truck van de Toekomst project waarbij er in 2012 in een keer 75 LNG-trucks de weg op kwamen, die meest supermarktwerk gingen doen. Drie jaar verder blijkt dat, na opening van en nieuw tankstation om de hoek, Van Heezik verder wil met LNG. Er zijn twintig Iveco's aangeschaft die voor hun werk er voldoende aan hebben om nabij de thuisbasis te tanken. 

Van Heezik heeft berekend dat het rijden op LNG voor hun werk uiteindelijk goedkoper is dan het rijden op diesel. ''Daarnaast is het veel stiller en duurzamer door de verminderde CO² uitstoot. Dat is gunstig voor tol en heffingen. LNG levert niet alleen voor ons voordelen op, ook onze klanten plukken er de vruchten van dat wij op LNG rijden. Een voorbeeld. We rijden al jaren voor een grote nationale supermarktketen. Omdat we door LNG zo stil rijden (de auto’s zijn Piek gecertificeerd) en geen fijnstof uitstoten, kunnen we binnenkort ook buiten venstertijden aan onze klanten leveren. LNG laat het mes dus aan meerdere kanten snijden’', aldus Van Heezik.

DEEL HET