Waterstofproductie mogelijk veel goedkoper

Door zonlicht een rol te laten spelen in het splitsen van waterstof en zuurstof, kan waterstofproductie veel goedkoper en milieuvriendelijker worden. Dat melden wetenschappers uit China en uit Israël.

Met behulp van zonlicht en koolstofnitride als katalysator splitsten de onderzoekers water in waterstof en zuurstof. De wetenschappers bereikten hiermee een conversie-efficiëntie van twee procent. De katalysator werkte bovendien veel langer dan bijvoorbeeld de katalysator goud. De nu gebruikte katalysator werkte tot 200 dagen. De kosten voor de omzetting zijn nog hoog, tot $ 6 per kilo. Bij een verbeterde conversie van 5 procent zou de kostprijs dalen naar $ 2,30 per kilo.

De meest gebruikte methode voor de splitsing van water in waterstof en zuurstof is elektrolyse, met behulp van stroom uit zonnecellen. In de praktijk zijn dure metalen nodig voor het splitsingsproces, zoals goud. De conversie-efficiëntie van deze methode is laag, rond de 0,1 procent. Bovendien verliest de katalysator snel zijn werking.

Goedkope en schone productie van waterstof is belangrijk voor de ontwikkeling van waterstofauto’s en -trucks. Productie van waterstof is vooralsnog energie-intensief en vervuilend. De onderzoekers zeggen dat de nu gevonden methode nog beter kan, met alle gunstige gevolgen van dien.

DEEL HET