Duitsland wil nul-emissie trucks vrijstellen van maut

In Duitsland is een discussie gaande over het al dan niet handhaven van een mautvrijstelling van trucks die op LNG rijden. Op dit moment rijden trucks die op LNG rijden, zonder tol te hoeven betalen door Duitsland. De discussie leidt tot een nieuw voorstel van de Duitse regering.

Milieu-organisaties in Duitsland beargumenteerden dat LNG-trucks wel degelijk uitstoot hebben en dat een reductie van CO2-uitstoot van maximaal 20% ten opzichte van een diesel, geen aanleiding zou mogen zijn om deze vrachtwagens geheel vrij te stellen van tolplicht. Maar omdat er toch echt een milieuvoordeel is, blijft deze vrijstelling voorlopig, hoogstwaarschijnlijk tot 2023, intact.  

Een en ander heeft de Duitse verkeersminister Scheuer aan het denken gezet. Hij wil uiteindelijk komen tot een tol-stelsel waarbij alleen trucks die geen uitstoot hebben, dus die elektrisch rijden, vrijstellen van maut. Een milieu-staffel was van meet af aan, dat wil zeggen sinds 2005, al de opzet van het Duitse trucktolsysteem. Hierin is het dus denkbaar dat na 2023, er een tarief komt voor LNG-trucks, maar dat zou dan weer lager kunnen worden wanneer er met Bio-LNG gereden gaat worden. Zo’n regeling is ook voor trucks met een hybride-aandrijving denkbaar.  

Zwaarder dan 3,5 ton

Om toch voor de nodige inkomsten te zorgen, wil de Duitse minister de ondergrens vanaf wanneer tol geheven wordt, verder verlagen. Nu is dat 7,5 ton, het wordt dan vanaf 3,5 ton. De kans is groot, dat Duitsland hiermee meteen de vele oost-Europese chassis-cabines met topsleeper aanpakt, die nu nog zonder begrenzer, zonder tacho en zonder tol te betalen kris-kras door Europa rijden. Dit is het West-Europese beroepsgoederenvervoer vanzelfsprekend een doorn in het oog.  

DEEL HET