Alkmaar krijgt waterstoftankstation

Na jaren van onderzoek met gerenommeerde partijen worden de eerste concrete stappen gezet om een waterstoftankstation op te zetten in Alkmaar. Een samenwerking tussen diverse partijen maakt het waarschijnlijk mogelijk dat vrachtwagens in Noord-Holland in 2020 kunnen gaan rijden op duurzame waterstof direct uit wind. Dankzij de DKTI subsidie kan het project Duwaal nu starten met haar eerste waterstoftankstation. DUWAAL richt zich op een integrale keten om een doorbraak in waterstoftechnologie te forceren binnen duurzame mobiliteit.

Waterstofmolen

Het vernieuwende is om direct in de windturbine de elektrolyse plaats te laten vinden, waardoor er meteen waterstof wordt geproduceerd. Deze methode voorkomt  elektrische verliezen, waardoor een waterstofmolen meer en goedkoper energie kan produceren dan een traditionele windmolen. Vervolgens wordt de duurzaam geproduceerde waterstof ingezet als groene transportbrandstof, waardoor niet alleen CO2, maar tevens veel luchtverontreiniging wordt vermeden. Uit onderzoek komt naar voren dat rijden op waterstof uit windenergie binnen redelijke termijn goedkoper wordt dan rijden op fossiele brandstof.

Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, ziet waterstof als een van de belangrijkste pijlers in het behalen van de energiedoelstellingen van de regio: “Holland boven Amsterdam is bij uitstek geschikt als proeftuin voor waterstofinnovaties. Er is ruimte en kennis, en we hebben ook een belangrijke historie in de offshore. Hierdoor beschikken we over een sterke gasinfrastructuur, zoals de offshore gasleidingen die bij Den Helder het land binnen komen. Met de afbouw van de fossiele industrie biedt waterstof mooie nieuwe kansen voor het bedrijfsleven in de regio.”

Zaanstad

Het eerste Alkmaarse waterstoftankstation wordt gevestigd bij het NXT tankstation op bedrijventerrein Boekelermeer en het tweede zal snel volgen bij het NXT tankstation in Westzaan op bedrijventerrein Hoogtij in Zaanstad. GP Groot heeft het NXT concept ontwikkeld. Beide waterstoftankstations worden volgens de internationale geldende richtlijnen ingericht, zodat iedereen er terecht kan en worden gezamenlijk geëxploiteerd door GP Groot en HYGRO. Het tankstation op de Boekelermeer in Alkmaar zal worden uitgerust met een 350 bar vulpunt voor zwaar vervoer en 700 bar vulpunt voor personenauto’s. Als de realisatie volgens plan verloopt kan halverwege 2020 voor het eerst waterstof worden getankt.

DEEL HET

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten