'Alle inzamelvoertuigen duurzaam na 2025'

Tijdens de Reinigings Demo Dagen in Soesterberg bleek dat voertuigen in de reinigingsbranche in hoog tempo worden ingeruild voor meer duurzame exemplaren. Een groeiend aantal partijen biedt hiervoor inmiddels slimme en schone oplossingen, zo bleek tijdens de speciale kennissessies.

In lijn met de doelstellingen van het convenant moeten in 2025 alle nieuw aan te schaffen afvalinzamelingsvoertuigen op duurzame brandstof of zero emissie rijden. In 2030 is het de bedoeling om alle conventionele voertuigen uit te faseren en tussen 2035 en 2040 moeten alle reinigingsvoertuigen de transitie naar zero emissie hebben gemaakt.  

Een aanjager richting nul emissie vormt het ‘Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche’ dat twee jaar geleden op initiatief van de sectie RAI CarrosserieNL van RAI Vereniging tot stand kwam. Dit convenant kan inmiddels rekenen op een berder draagvlak waaraan meerdere partijen zich committeren.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei zich goed te realiseren dat bij de hele omschakeling wel sprake moet zijn van een verdienmodel. ‘Om schaalvoordelen te behalen is daarom samenwerking met alle partijen en het delen en ontwikkelen van kennis cruciaal. Hiervoor is een plan van aanpak in de maak in lijn met de doelstellingen van het convenant.’ 

 

DEEL HET