Binnenkort waterstof tanken in Roosendaal

Afgelopen week heeft H2point het bericht ontvangen dat de DKTI-subsidie (Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en innovaties in Transport) is toegekend. Samen met de al eerder ontvangen Europese BENEFIC-subsidie maakt dit de weg vrij voor de realisatie van een waterstoftankstation in Roosendaal. Het nieuwe station verrijst aan de Aanwas 4 op industrieterrein Borchwerf, en moet in het eerste kwartaal van 2020 klaar zijn.

Klimaatneutraal

De toepassing van waterstof als energiebron voor  mobiliteit is nodig om de maatschappelijke opgave van vermindering van CO2-emissies, te realiseren. Er is dan ook veel animo om met duurzame klimaat-neutrale projecten, waar dit station er één van is, aan de slag te gaan.

Oosterhout

In samenwerking met de gemeente Oosterhout en De Graaf Logistics onderzoekt H2point op dit moment mogelijkheden om de stroom van enkele windmolens op bedrijventerrein Weststad om te zetten naar waterstof als schone brandstof voor vracht- en personenwagens. De gemeente Oosterhout ondersteunt het onderzoek naar deze innovatie, vanuit het belang van de energietransitie om te komen tot een klimaatneutraal Oosterhout. 

DEEL HET

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten