BOVAG en RAI: 'Houd accijns-teruggave LNG intact'

BOVAG heeft afgelopen vrijdag samen met RAI Vereniging een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de parlementariërs wordt opgeroepen de voorgenomen afschaffing van de succesvolle LNG-accijns teruggaafregeling voor transportbedrijven te blokkeren.

De accijns teruggaafregeling is in 2014 ingevoerd om LNG te stimuleren bij de branche, als schone en zuinige brandstof voor stillere trucks, omdat de alternatieven (batterij-elektrisch en waterstof), voor zwaar bedrijfsvervoer nog voldoende beschikbaar waren (en zijn). Na een trage start had de regeling daadwerkelijk tot gevolg dat transportbedrijven de overstap maakten naar LNG. Ook mét teruggaafregeling is dat duurder, maar milieubewuste ondernemingen kozen er desondanks bewust voor. “Het nu stopzetten van de LNG-accijnscompensatie kan tot gevolg hebben dat de ontwikkeling van LNG in Nederland stopt en dat een van de belangrijkste opties om daadwerkelijk de CO2-uitstoot in de transportsector te verminderen abrupt verdwijnt”, schrijven BOVAG en RAI Vereniging aan de kamerleden.

Voortzetten

Het kabinet stelt in een Kamerbrief dat het al dan niet stimuleren van LNG thuishoort in de uitwerking van het Klimaatakkoord, maar lijkt de regeling desondanks alvast per 1 januari 2019 te willen beëindigen. Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën, uitgevoerd door Ecorys, bevestigt de zienswijze van de twee brancheorganisaties en de onderzoekers adviseren expliciet de accijnscompensatie nog een paar jaar voort te zetten. Het nu stoppen van de LNG-accijnscompensatie zal veel ondernemers weerhouden duurzaam te investeren in LNG en zal de weg naar Bio-LNG nagenoeg volledig stilleggen, stelt Ecorys.

DEEL HET