BP: 'Piekvraag naar olie in 2035'

Olieconcern BP voorspelt in haar meest recente Energy Outlook dat de vraag naar olie in 2035 piekt naar 110 miljoen vaten per dag. Nu zijn het er nog 95 miljoen. De Outlook voorspelt ook een sterke groei van het aandeel gas in het energieverbruik.

BP voorspelt dat olie verreweg de voornaamste brandstof zal zijn voor de transportsector in 2040. Zo denkt de oliegigant dat van de 2 miljard auto's die ze verwacht dat tegen die tijd rond rijden, hooguit 15% elektrisch aangedreven zal zijn. Dus dat zijn 300 miljoen elektrische auto's. In dat jaar rijden er honderd keer meer elektrische auto's op de wereld dan nu. Wanneer voor 2040 er een verbod zou komen op de productie van auto's met een benzine- of dieselmotor, dan zou dat volgens BP een groot effect hebben, met vrijwel geen verkochte benzine- en dieselauto's meer rond dat jaar. Nu wordt zes procent van het wereld wagenpark anders aangedreven dan door een benzine- of dieselmotor. BP verwacht vooral een toename van LNG-gebruik in het wegtransport en in de scheepvaart.

Zuiniger

Volgens BP zullen auto's een stuk zuiniger zijn in 2040 dan nu. In dat jaar verbruikt een auto nog maar drie liter per honderd kilometer, waar dit nu nog vijf liter is en het 7 liter was in het jaar 2000. De doorbraak van autonoom rijden ligt volgens BP rond 2035. Zuiniger of niet, volgens BP moet er toch echt geïnvesteerd worden in olie- en gaswinning om aan de energievraag te kunnen voldoen. Anders kan straks nog maar de helft van de benodigde olie gewonnen worden wat tegen die tijd nodig is, los van de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, zegt BP.  

BP zegt dat verreweg de meeste groei in de vraag naar brandstoffen in de transportsector, komt van zich ontwikkelende economieën. Daaronder verstaat BP nadrukkelijk India en China, die meer dan de helft van de vraaggroei voor hun rekening zullen nemen.  

DEEL HET