Daimler: 'Verhoog toltarief dieseltruck'

In een interview met de Financial Times zegt topman Martin Daum van Daimler Trucks dat dieseltrucks zwaarder belast moeten worden om de implementatie van elektrische trucks in Europa te bespoedigen.

"We moeten dieseltrucks duurder maken, ik denk aan een vorm van een CO2 beloningssysteem", aldus Daum. Tot nu toe bevoordeelt de Duitse overheid trucks die op LNG rijden en elektrisch aangedreven trucks. Op Europees niveau is een korting van 50% afgesproken op tol voor elektrische trucks, maar Daum zegt dat dit niet ver genoeg gaat. "Elektrisch aangedreven trucks moeten tolvrij zijn, LNG-trucks zouden enige tol moeten betalen en de tol voor diesels zou omhoog moeten", aldus Daum.

"Het doel is om het kostenniveau van de elektrische truck in een hoger tempo te latend afdalen nar dat van een dieseltruck, aldus Daum. "Dat kan je doen door de toltarieven te verhogen voor dieseltrucks of de accijns op dieselolie.  

CO2  grenswaarden

Daimler werd net als de andere truckfabrikanten aan het begin van dit jaar geconfronteerd met grenswaarden aan de toegestane CO2 uitstoot van trucks. Daimler en concullega MAN bestookten Brussel vervolgens met brandbrieven dat zulke regels de truck-industrie in Europa de kop zouden kunnen kosten. De regels kwamen er toch en nu is duidelijk dat de grenswaarden aan uitstoot alleen kunnen worden behaald wanneer er versneld op andere brandstoftypen wordt overgeschakeld. "In 2025 moet een truck 15% minder CO2  uitstoten dan nu het geval is en in 2030 moet dit zijn opgelopen tot 30%. Met een diesel kun je dat niet meer halen. Onze trucks worden jaarlijks één tot anderhalve procent per jaar zuiniger", legt Daum uit. "Dus met een diesel halen we hooguit de helft. De andere helft moet dus uit alternatieven komen, maar een elektrisch aangedreven truck is minstens twee keer duurder dan een vergelijkbare diesel. Volgens Daum bevestigt ook McKinsey dat het nog tot zeker 2027 duurt eer een dieseltruck qua prijs kan concurreren met een diesel. Daum zelf verwacht ook dat dit vijf tot tien jaar zal duren.

Productie

Bij Daimler verwacht Daum dat het in 2023 niet meer uitmaakt welke aandrijving de klant wil. De fabrieken zullen dan zo efficiënt zijn, dat het voor Mercedes niet meer uitmaakt of de klant een elektromotor of een diesel wenst. Maar de prijs van de benodigde accu's is dan nog wel een onzekere factor voor Daimler.  Door de hulp in te roepen van overheden, hoopt Daum dat de nieuwe generatie elektrische trucks sneller door de klanten geaccepteerd wordt. Daum vindt hier de milieupartijen aan zijn zijde. 

DEEL HET