Den Haag sluit Waterstof uit bij taxi aanbesteding

De gemeente Den Haag sluit bij de aanbesteding 'doelgroepenvervoer' waterstofauto's uit. De gemeente stelt dat waterstof niet groen genoeg zou zijn. Een merkwaardige keuze, aldus het H2Platform.

De gemeente redeneert dat waterstof niet groen genoeg is omdat dit wordt opgewekt door stroom te gebruiken. Dat is volgens het H2Platform onjuist, aangezien ook stekker-elektrische voertuigen stroom nodig hebben die vaak 'grijs' wordt opgewekt. Waterstofvoertuigen tanken waterstof, dat in het voertuig door een brandstofcel wordt omgezet in elektriciteit. De enige uitstoot van zo'n voertuig is schoon water.

Net als elektriciteit kan ook waterstof uit zowel fossiele als hernieuwbare energiebronnen worden geproduceerd. De ambitie is voor beide soorten energiedragers dan ook om zo snel mogelijk gebruik te maken van niet fossiele bronnen. Voor elektrisch vervoer is dat stadium op dit moment echter nog niet bereikt. Dit betekent dat zowel batterij-elektrische als waterstof voertuigen op dit moment beide even schoon, of vuil zijn zo u wilt.

Beide vormen van aandrijving zijn nodig voor de transitie naar een 100% zero-emissie wagenpark in de toekomst. Binnen het klimaatakkoord is afgesproken met de Rijksoverheid dat er in 2025 in ons land 50 waterstof tankstations operationeel zullen zijn. Het H2Platform steunt BP Kerkhof en Orangegas die in verweer zijn gekomen tegen het uitsluiten van waterstof voertuigen bij de aanbesteding van de Gemeente Den Haag. 

 

DEEL HET