Diesel onterecht in het verdomhoekje

In het nieuwste nummer van GoMobility van RAI Vereniging noemt Bart Somers van het Zero Emission Lab van de TU Eindhoven het onterecht dat dieselmotoren naar het verdomhoekje zijn verbannen. ‘’Diesel is zelfs nodig om de klimaatdoelen te halen.”

,,Als je de nieuwste generatie dieselmotoren vergelijkt met de laatste benzinemotoren, dan zijn zelfontbranders beter, stelt Somers. Er zijn zelfs studies die aantonen dat de modernste diesels de lucht schoner maken’, aldus Bart Somers in GoMobility. ,,Als je de moderne Euro 6-diesels bekijkt, dan voldoen die volgens hem allemaal aan de strengste eisen en liggen aantoonbaar onder de zogeheten nieuwe wetgeving die uitgaat van Real Driving Emission (RDE) condities. Somers verwijst naar een Brits onderzoek door Emission Analytics waaruit blijkt dat diesel vaak meer fijnstof uit de lucht haalt dan toevoegt. “Zeker wanneer je die auto’s laat rijden op dagen met veel fijnstofdeeltjes, dan zuigt de motor die op en filtert de lucht schoon.”

Ook de NOx problematiek, onderdeel van de stikstofdiscussie die op dit moment in ons land in volle hevigheid woedt, is naar het oordeel van Somers ‘onder alle omstandigheden’ onder controle. “Laatst las ik een artikel van Cambustion waarin ze een moderne diesel vergeleken met een hybride benzinemotor gedurende een rit door Londen. De diesel had minder NOx-uitstoot dan de benzinevariant (beide Euro 6). Of dit geldt voor alle fabrikanten in vergelijking met alle (hybride) benzinemotoren is moeilijk te zeggen. Ik verwacht niet dat ze qua prestaties veel van elkaar zullen verschillen. Feit is in ieder geval wel dat als de uitlaatgasemissies geen issue meer zijn, dan is diesel of beter gezegd de zelfontbrandingsmotor, vanwege de hogere brandstofefficiëntie een betere keuze om de CO2-uitstoot te verminderen”, aldus Somers.

Volgens Somers is ‘diesel echt nodig om de klimaatdoelen te halen.’ Dieselmotoren zijn efficiënter dan benzinemotoren en hebben dus een lagere CO2-uitstoot, vervolgt de TU/e onderzoeker. “En dus is diesel een betere optie. Sterker nog, Nederland  zou sterk moeten inzetten op het ontwikkelen van advanced bio-fuels en e-fuels, waardoor de CO2-uitstoot drastisch en tot bijna nul kan worden verminderd. Vooral omdat met de huidige elektriciteitsmix de CO2-winst, elektrisch versus fossiel, nu al beslist geen 100 procent is. Met andere woorden: elektrisch rijden geeft ook emissies (CO2 en lokaal deeltjes). Daarbij komt dat de productie van batterijen veel energie kost en met name plaats vindt in landen met een ongunstige elektriciteitsmix, zoals China. Daar is namelijk sprake van een hoge CO2-uitstoot per KiloWattuur elektriciteit door de vele kolencentrales.”

DEEL HET