Duitsland krijgt ook een Bio-LNG fabriek

De grootste Bio-LNG fabriek van Duitsland wordt gerealiseerd bij Keulen op het Chemicals Park Deutschland. Afgelopen week werd gestart met de bouw, die in de tweede helft van volgend jaar, 2023, gereed moet zijn.

Op die locatie wordt dan jaarlijks maximaal 100.000 ton bio-LNG geproduceerd. Daarop kunnen tussen de 4.000 en 5.000 vrachtwagens een jaar lang rijden. Dat leidt er weer toe, dat de CO2-uitstoot met een miljoen ton per jaar verminderd wordt. Daarin wordt niet meegeteld dat biologische bouwstenen van Bio-LNG, zoals drijfmest, anders in het milieu verdwijnt en daar leidt tot een hogere uitstoot.

Infrastructuur rondom de nieuwe fabriek voor aanvoer van grondstoffen en afvoer van gereed product, dat vervolgens sterk wordt afgekoeld, is eveneens in opbouw.

DEEL HET