Duitsland verlengt korting op gas brandstoffen

Partijen in de Duitse politiek zijn het ervoer eens dat kortingen op accijns van gasvormige brandstoffen in Duitsland de eerstkomende jaren nog gehandhaafd blijven. Het gaat om LPG, CNG en LNG.

Alle partijen zijn het erover eens dat de regelingen die nu gelden, en die eind volgend jaar ten einde komen, opnieuw verlengd moeten worden. Daardoor gelden voordelen op accijnzen voor genoemde brandstoffen, maar die worden geleidelijk aan wel afgebouwd. Zo zal in 2023 LPG een stuk duurder zijn dan nu in Duitsland.

Een jaar later zal ook voor CNG geen aparte korting meer gelden, wat betekent dat deze brandstof dan duurder zal worden. Het lage accijnstarief voor LNG blijft in Duitsland gelden tot 2026. In Nederland belemmeren accijnsregels bij met name LNG de grootschalige doorbraak van deze brandstof in ons land. Zo geldt in ons land nog altijd een accijns van 22 cent op bio LNG.

In Duitsland gaat dit jaar nog een proef van start met LNG-voertuigen om geluidsoverlast in Berlijn terug te dringen.

DEEL HET