Een miljard olievaten minder, 120.000 nieuwe banen?

Het verduurzamen van de economie scheelt de maatschappij uiteindelijk de import van een miljard vaten olie per jaar in 2030 en zou 120.000 nieuwe banen opleveren rond die tijd.  Maar dan moeten overheden wel in actie komen. Dat blijkt uit een rapport van de Europe Climate Foundation, dat naar buiten is gebracht door Transport & Environment.

Echter hier wringt meteen de schoen. Brussel ligt op een ramkoers met de truck-industrie aangaande afspraken over CO2 grenswaarden, zo bleek tijdens een persbijeenkomst in Frankfurt van de industrie en de Duitse RAI, de VDA. Daar nam de industrie nogal stelling tegen het voornemen van het afspreken van CO2 grenswaarden voor trucks, wat in de VS en in Japan allang gebeurt.

De makers van het rapport zien graag dat het internationale wegvervoer ook zijn steentje bijdraagt aan verduurzaming van de economie. Zonder maatregelen groeit de uitstoot van het internationale wegvervoer tot 2030 met tien en tot 14% ten opzichte van nu, wanneer er niets gebeurt.

Alternatieven

Het actief omschakelen naar alternatieven voor diesel betekent een fors verlies van inkomsten voor de petrochemische sector zegt het rapport, maar dit zou weinig werkgelegenheid kosten in de petrochemie. Wel zouden enorme kosten worden bespaard doordat er een miljard vaten olie geïmporteerd hoeven te worden en er op termijn 120.000 nieuwe banen gecreëerd worden. De nieuwe energiebronnen ontsluiten gaat niet vanzelf, daarvoor zijn ook weer miljarden nodig. De rapportmakers verwachten tussen de 80 ten 140 miljard rond 20250, afhankelijk van het gekozen investeringspad. Die keuze is aan overheden, zij zullen de 'drive' naar een nieuw energietijdperk mogelijk moeten maken.

Diesel

Intussen moet de diesel  de dieselmotor ook verder ontwikkeld worden, wat de komende tien jaar alleen al een CO2 reductie van dertig procent zou kunnen opleveren. Rond 2030 bevindt zich dan een omslagpunt waarna elektrische tractie een grotere rol gaat spelen, zeker ook in het wegvervoer. Voor het rapport interviewden de makers onder andere Volvo Trucks, dat nadrukkelijk op voortgaande elektrificatie hamerde. 

DEEL HET