Elaad voorspelt groei aantal elektrische trucks

Onderzoekers van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL verwachten vanaf 2025 een forse groei van het aantal elektrische trucks in de nationale en internationale logistiek. Omdat deze e-trucks op zeer hoge vermogens zullen laden, moet een nieuw laadnetwerk aangelegd worden o.a. langs Europese transportcorridors. Overheden, netbeheerders en de logistieke sector werken samen in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om de elektrificatie van het zwaar transport soepel te laten verlopen.  

Voor de nieuwste ElaadNL Outlook namen de analisten van ElaadNL de vrachtwagens voor nationaal en internationaal zwaar transport onder de loep. Hoeveel dieselvrachtwagens zullen de komende jaren plaats gaan maken voor elektrische? Waar zullen zij gaan laden en wat betekent dat voor netbeheerders, overheid en de logistieke sector?

In drie scenario’s (laag, midden en hoog) geeft de ElaadNL Outlook inzicht in hoe deze voertuigen zijn verdeeld over Nederland en wat voor soort laadlocaties ze naar verwachting nodig zullen hebben. De onderzoekers hebben in de Outlook het aantal benodigde laadpunten berekend voor vier soorten laadlocaties: bij depots, gedeelde laadhubs, truckparkings en verzorgingsplaatsen. Uit de analyse blijkt onder ander dat het realiseren van laadinfrastructuur bij de verzorgingsplaatsen langs de Europese transport corridors essentieel is voor de laadbehoefte van e-trucks.        

Rutger de Croon van ElaadNL over de Outlook: “We staan voor een enorme opgave. Op dit moment bestaat er nog geen laadnetwerk voor trucks. Al die trucks moeten straks wel op de juiste plek en met de juiste snelheid geladen kunnen worden. Dat zal gebeuren met hoge vermogens en stelt onder andere het stroomnet voor nieuwe uitdagingen.”

 Transporteurs die al bezig zijn met de eerste elektrificatiestappen en met laadinfrastructuur op bedrijventerreinen uiten, zo bleek tijdens het onderzoek, hun zorg over de beschikbare netcapaciteit, ook omdat veel bedrijven vrij snel na elkaar zwaardere netaansluitingen zullen aanvragen. De Croon: “Hier is dan ook een efficiëntere aanpak nodig dan deze aanvragen één voor één als individueel geval te gaan zien, bijvoorbeeld door tijdig de transportcapaciteit en de capaciteit op onderstations voor te bereiden.

Goedkoper dan dieseltruck

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van openbare databronnen en literatuur, daarnaast is een enquête uitgevoerd onder de leden van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging evofenedex. Ook zijn verschillende marktpartijen en experts geïnterviewd. Vrijwel alle geïnterviewden zijn het er wel over eens dat, ergens tussen 2020 en 2030 voor de meeste transporteurs een moment komt dat het totaalplaatje van aanschaf en operationele kosten van elektrische trucks aantrekkelijker wordt dan die van een dieselvariant. Deze TCO (Total Cost of Ownership), is de belangrijkste factor bij de keuze van een nieuwe truck. Dit ziet er in de toekomst voor batterij-elektrische trucks dus goed uit.

Drie scenario’s

Het marktaandeel van batterij-elektrische trucks gaat de komende jaren steeds sneller groeien, zegt Elaad. Hoe snel precies hangt af van vele factoren. Deze groeiscenario’s geven een indicatie van drie verschillende varianten van een mogelijke toekomst:

Hoog

Nieuwkomers als Tesla en Nikola schudden de markt flink op. Ook andere truckfabrikanten schakelen snel bij en bieden uiterlijk in 2025 een scala van lichte én zware trucks. De TCO is de leidende factor bij de keuze voor elektrische trucks en de financierbaarheid van nieuwe voertuigen en laadinfrastructuur is voor veel partijen geen beperking. Door de aantrekkelijke operationele kosten van elektrische trucks worden oudere trucks zelfs versneld afgeschreven. De opschaling van productiecapaciteit van batterijen is nog een beperkende factor, anders zou het nog sneller gaan. In dit scenario wordt ook tijdig een basisnetwerk van publieke snelladers geplaatst waardoor trucks in toenemende mate in heel Nederland én over de grens kunnen worden ingezet.

Midden

In dit scenario worden elektrische trucks snel populair op basis van een aantrekkelijke TCO en de vraag groeit sneller dan veel fabrikanten en toeleveranciers hebben ingeschat. De productie blijft daardoor nog jaren achter bij de vraag. Hierdoor komt de groei tot 2030 iets langzamer op gang dan bij het hoog scenario om vervolgens een vergelijkbare versnelling in te zetten. Ook in dit scenario ondersteund een basisnetwerk aan publieke snelladers de inzet in heel Nederland en daarbuiten, maar de aanleg komt wat langzamer op gang. Voor de zeer zware transporten gecombineerd met lange afstanden door Europa worden, naast een afnemend aandeel diesel, alternatieven zoals biobrandstoffen en waterstof ingezet.

Laag

Fabrikanten richten zich tot 2030 voornamelijk op stadslogistiek. Het aanbod van elektrische trekkers voor opleggers blijft beperkt tot kleine series, pas rond 2030 wordt opgeschaald. Elektrische trucks worden tot 2030 ook alleen in de regio ingezet omdat een publiek snellaadnetwerk pas na 2030 enige omvang krijgt. Naast elektrische trucks worden wel steeds meer (plug-in) hybridevarianten op de markt gebracht. Naast een batterij van gemiddeld hooguit 100 kWh rijden deze ook op biobrandstoffen of waterstof. In dit scenario hebben in 2030 diverse OEM’s waterstoftrucks op de markt gebracht.

 

DEEL HET