Europese Commissie wil meer milieuzones

Om de luchtkwaliteit in Europese steden verder te verbeteren, acht de Europese Commissie het noodzakelijk dat meer steden een milieuzone in hun binnenstad instellen.

In meer dan 130 Europese steden worden de vastgelegde grenswaarden van luchtverontreiniging overschreden, stelt de EC. Daarmee is luchtvervuiling een van de voornaamste oorzaken van het vroegtijdig overlijden van burgers, zegt de Commissie. De EC procedeert al tegen twaalf lidstaten die niet snel genoeg zouden handelen om de situatie te verbeteren, zegt de Commissie.   Voor de overschrijding van de normen zijn hoofdzakelijk dieselgestookte voertuigen verantwoordelijk.

De Commissie is ervan overtuigd dat de luchtkwaliteit verbetert wanneer vervuilende auto's en trucks de binnenstad niet meer in mogen, en geeft als voorbeeld hoe de zaken in Berlijn zijn geregeld. De Commissie wil de eigen richtlijn ook aanscherpen. De fijnstofuitstoot moet in 2020 twintig procent lager uitkomen dan in 2010.  

DEEL HET