FOJA Groep zet Alltech activiteiten voort

De FOJA Groep uit Apeldoorn zet de activiteiten van Alltech Gas Solutions voort. Daarmee wordt de dienstverlening van de FOJA groep nog breder en completer. Binnen Alltech is veel kennis en ervaring op het gebied van aardgas in al zijn verschijningsvormen als alternatieve brandstof. Daarmee vormt dit een mooie aanvulling op de activiteiten van FOJA dochter Hamer. Het gaat overigens niet om een overname maar om een voortzetting van de activiteiten.

Fons Jans, eigenaar van de FOJA Groep: “Hiermee halen we veel nieuwe kennis over alternatieve brandstoffen binnen en leggen we een solide basis voor verdere uitbouw van de activiteiten van de FOJA Groep op het gebied van duurzame techniek en alternatieve brandstoffen zoals LPG, LNG en CNG”. 

Alltech is vooral actief op het gebied van aardgasinstallaties, gasfles-afvulinstallaties en de keuring en onderhoud van deze installaties. Verder behoort de bouw van tankwagens voor gassen tot één van de specialismes van het bedrijf uit Uden. Beide bedrijven werkten al langere tijd samen en de voortzetting van de activiteiten door de FOJA groep lag dan ook voor de hand.

De nieuwe naam is voortaan Alltech Gas Solutions en het bedrijf wordt gerund vanuit de vestiging in Uden. De samenwerking met Hamer brengt volgens het bedrijf veel nieuw werk en nieuwe kansen met zich mee. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van elkaars mankracht en kennis.

Hamer is een totaalaanbieder op het gebied van brandstoffen en tankstations. Daarnaast is het bedrijf actief op het gebied van onder meer brandveiligheid, technisch beheer, asbestsanering en datacenterinstallaties. Kernactiviteit is techniek, technische installaties en de hieraan verwante technische dienstverlening. Het bedrijf, dat ongeveer vierhonderd medewerkers heeft in Nederland en België, houdt zich voor tankstations onder meer bezig met ontwerp, installatie en onderhoud van tankstations.

DEEL HET

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten