Frevue project trekt conclusies

Het door de EU gefinancierde Frevue project loopt op z'n einde. Wat is er gebeurd en wat hebben betrokkenen geleerd? Voor Nederland namen Rotterdam en Amsterdam deel aan het project. Er werd met name gefocust op elektrische mobiliteit. Alle steden streven naar significant lagere emissies. Dit filmpje verduidelijkt veel. Kijk even naar de conclusie die Londen trekt over elektrische mobiliteit. Het filmpje zegt dat de industrie aan zet is om elektrische mobiliteit verder te ontwikkelen.

Kijk ook even wat er over Heineken en UPS wordt gezegd via deze link

DEEL HET