Geesinknorba en Hyzon samen in huisvuiltrucks

Geesinknorba, producent van huisvuilauto’s, heeft met Hyzon een overeenkomst gesloten voor levering van 300 waterstof-elektrische aandrijflijnen de komende drie jaar. Beide bedrijven verwachten verdere groei van het aantal te produceren huisvuiltrucks, nu klanten in toenemende mate inzetten op zero emissie trucks, zeker wanneer er in Europa meer groene waterstof beschikbaar komt.

Geesinknorba zegt in Europa zo’n 7500 huisvuiltrucks verkocht te hebben. Wanneer klanten een waterstof-elektrische aandrijving wensen, dan wordt die geleverd door Hyzon. Geesinknorba levert desgewenst ook batterij-elektrische aandrijvingen en wil in de positie verkeren dat het kan leveren wat de klant wenst.

Barcelona

Beide bedrijven willen samenwerken zodat klanten van Geesinknorba ook terug kunnen vallen op hun leverancier in het geval van onderhoud en reparatie. Zo willen beide partijen de overstap naar  emissievrije huisvuilinzameling vereenvoudigen. Volgens Geesinknorba is de verachting dat de eerste huisvuiltrucks uitgerust met een Hyzon-aandrijflijn, aan de gemeente Barcelona geleverd gaan worden. De productie gebeurt bij de fabrikant zelf in Emmeloord.

DEEL HET